HOOLDUSVAHENDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
- DESINFEKTSIOONIVAHENDID
- FARMITARVIKUD
HOOLDUSVAHENDID
MÄRGISTAMISVÄRVID
PIIMAFILTRID, UDARALAPID
SOOJENDUSPIRNID, LAMBID
- TÄISPIIMA- JA LÕSSIPULBRIASENDAJAD
- LAKUKIVID
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: SB01
Toote nimetus: STRESMIN SPRAY 400ML
Toimeaine:
Tootja: Agrochemica GmbH

 

STRESMIN ®
 
 
OMADUSED
Stresmin muudab pikaajaliselt lõhnaprofiili sigade ümbruskonnas. Sigade haistmismeelel baseeruv omavaheline äratundmine väheneb.
Väheneb grupisisene agressiivsus. Vähenevad rivaalitsemine, hierarhia, võitlusvalmidus. Uute põrsagruppide lisamine ja karja transport kulgevad probleemideta.
 
KASUTAMINE
Stresmini pihustatakse looma elukohta, eelistatult suletud ja lihtsalt tuulutatavasse ruumi. Soovi korral pihustada korduvalt.
Pihusti põrsaste, kesikute ja nuumsigade rivaalitsemise vähendamiseks (kasutamiseks loomade ümbruskonnas)
 
 
Tähelepanu!
Pihu on kergesti süttiv. Ärritab silmi! Nahaga kokkupuutel esineb sensibiliseerumise oht. Aurud võivad põhjustada unisust ja uimasust. Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Säilitage mahutit hästituulutatavas paigas. Hoidke tuleallikast eemal – ärge suitsetage! Ärge hingake aerosooli sisse! Vältige pihu sattumist silma! Silma sattumisel loputage kohe silmi rohke veega ja pöörduge arsti poole. Pihuga töötamisel kandke kaitsevahendeid: kaitseriideid, kaitsekindaid, kaitseprille/näokatet. Kasutage vahendit ainult hästituulutatavates paikades. Mahuti on rõhu all.
Kaitske pihu päikese eest ja ärge hoidke temperatuuril üle 50 °C. Pärast kasutamist ei tohi mahutit jõuga avada või põletada. Vahendit ei tohi pihustada leekidesse või hõõguvale pinnale. Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
 
PAKEND
400ml
 
SÄILITAMINE
Toatemperatuuril.
 
Tootja: Agrochemica GmbH, Leerkämpe 6 A, D-28259 Bremen, Saksamaa. Tel: + 49 421 57 29 2-0
 
Tootja esindaja: OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue 76505. Klienditugi 800 9000. www.zoovet.ee
Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna