TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
PEHMENDAVAD JA KAITSVAD AINED
QD06 ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS
QD08 ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED
TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
QD51 KAPJADE JA SÕRGADE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC:
Toote nimetus: ALU SPRAY 200ML N1
Toimeaine: mikroioniseeritud alumiinium
Tootja: V.M.D. n.v.

 

Alu Spray 200 ml.
Mikroioniseeritud alumiinium.
 
Kasutamine: paikseks haavade katmiseks. Enne kasutamist raputage pudelit korralikult. Puhastage vajalikud nahapiirkonnad suuremast mustusest ja pihustage 1....2 korda päevas.
Eriti tuleohtlik. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast – Mitte suitsetada! Vältida aerosooli sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ ohutuskaardiga. Mahuti on rõhu all. Mitte hoida päikesepaistel ega temperatuuril üle 50º C. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Mitte pihustada lahtisesse tulle ega mis tahes hõõguvatele materjalidele. Tootja: V.M.D. s.a., Berendonk 74, B-2370 Arendonk, Belgia.
Kõlblik kuni: vt.pakend. Seeria: vt.pakend. Tootja esindaja: Zoovetvaru OÜ, 76505 Saue, Uusaru 5 tel 800 9000
Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna