VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC:
Toote nimetus: BVT SPEED PARVO FILTER CAP N5
Toimeaine: kiirtest parvoviiruse määramiseks
Tootja: Virbac S.A.

 

SPEED® PARVO

Veterinaarne diagnostikakomplekt
Ainult in vitro kasutamiseks
 
KLIINILINE RAKENDAMINE
Koerte parvoviirus põhjustab ägedat, väga nakkavat ja tugevalt kahjustavat haigust, eriti alla 6 kuu vanustel kutsikatel. Sümptomite hulka kuulub hemorraagiline gastroenetriit, mis on seotud panleukopeenia, anoreksia, dehüdratsiooni ja depressiooniga. Need sümptomid ei ole aga koerte parvoviiruse infektsioonile spetsiifilised ja seetõttu ei saa parvoviirust ainuüksi kliiniliste nähtude alusel koerte teistest soolehaigustest eristada. Speed Parvo annab loomaarstile võimaluse koerte parvoviirust diagnoosida kõigest kaks või kolm päeva pärast nakatumist.
 
Maternaalsed antikehad kaitsevad kutsikaid esimesel 5–6 elunädalal. Selle aja jooksul ei soovitata maternaalsete antikehade vahelesegamise tõttu kutsikaid vaktsineerida. Kutsikate immuunsüsteem hakkab küpsust saavutama alles 8. elunädalast, nii et 6. ja 16. nädala vahel on kutsikad infektsioonile väga vastuvõtlikud.
 
Viirus eritub nakatunud loomade roojaga ja see püsib keskkonnas aktiivselt nakkusohtlikuna kuni 8 kuud. Kutsikad võivad nakatuda oronasaalsel teel ja selle tõttu ongi mõned kennelid püsivad haiguskandjad. Koerte parvoviiruse varane diagnoosimine võimaldab loomaarstil kasutada sobivat elupäästvat ravi ja panna nakatunud koerad karantiini.
 
PÕHIMÕTE
Speed Parvo test on kiire kvalitatiivne immuunanalüüs, mis kasutab immuunkromatograafiat koerte parvoviiruse antigeenide avastamiseks.
Igas testis seovad toonitud konjugaadiosakesed proovisüvendis proovis leiduvad parvoviiruse antigeenid. Tulemuseks on konjugaadi-antigeeni kompleksid, mis liiguvad kapillaarjõu abil mööda membraani. Membraaniga seotud spetsiifilised antikehad püüavad need kinni ja värviliste osakeste akumuleerumisel moodustub roosa testjoon. Segu jätkab membraanil liikumist, kuni jõuab membraani lõpuni, kus ülejäänud värvilised osakesed moodustavad kontrolljoone, mis kinnitab testi kehtivust.
 
PROTSEDUUR
IGA TESTI JAOKS VAJALIKUD TARVIKUD
Üks testseade, üks tampoon ja üks reagendiviaal.
Reagente tuleb kasutada toatemperatuuril.
Ärge segage erinevatest partiidest pärinevaid reagente.
 
1. PROOVI LISAMINE
Roojaproove võib võtta ainult komplekti kuuluvate tampoonidega. Ärge kasutage proovide võtmiseks reagendiviaali kaane otsa.
- Katke kogu tampooni kiuline ots rektaalsest või roojaproovist pärineva roojaga ja tühjendage see reagendiviaali.
- Loksutage tampooni viaalis tugevalt mõned sekundid ja siis eemaldage võimalikult suur kogus rooja, surudes ja keerates tampooni kiulist otsa viaali seinte vastu.
- Sulgege viaal ja loksutage hoolikalt, et selle sisu ühtlustada.
 
2. TESTI TEGEMINE
- Murdke kaane eraldatav osa, et vabastada tagurpidi pööratud tilgutiotsak.
- Keerake viaal teistpidi ja tilgutage viis tilka (5) selle sisust proovisüvendisse.
- Andke proovivedelikule liikumiseks aega.
 
3. LUGEMINE JA TÕLGENDAMINE
Enne lugemist oodake 15 minutit, et vedelik saaks liikuda:
 
- NEGATIIVNE TEST: iga test, millel on vaid üks (1) roosa joon (kontrolljoon), on negatiivne.
 
- POSITIIVNE TEST: iga test, milles esineb kaks (2) eristatavat roosat joont (testjoon ja kontrolljoon), näitab positiivset tulemust.
Igasugust punast värvumist testjoonel (isegi väga õrn punane värvus) tuleb lugeda positiivseks tulemuseks
 
-- Kui kontrolljoont ei ilmu, on test kehtetu.
SOOVITUSED
KÕLBLIKKUSAEG
- 24 kuud toatemperatuuril (alates tootmiskuupäevast). Aegumiskuupäev on trükitud igale karbile ja igale testikotikesele.
- Hoida toatemperatuuril vahemikus +2 °C kuni +30 °C. Hoidke testi liigse kuumuse või külma eest.
 
PROOVID
- Speed Parvo sobib kasutamiseks ainult rooja- või rektaalsete tampoonidega.
- Kogu tampooni kiuline tipp soovitatakse katta õhukese roojakihiga.
- Roojaproove võib kuni 14 päeva hoida temperatuuril +2 °C kuni +8 °C.
- Kui neid on vaja kauem säilitada, võib saastunud reagendiviaale mitu kuud hoida temperatuuril –20 °C.
 
ETTEVAATUSABINÕUD
- Proovi õige liikumise tagamiseks asetage testseade horisontaalpinnale.
- Proovi õige manustamise tagamiseks hoidke reagendipudelit alati vertikaalasendis.
- Proovi võtmisel ja kõikide testprotseduuri faaside ajal on soovitatav kanda kaitsekindaid ning kaitseriietust.
- Tehke testprotseduurid kuival ja puhtal tööpinnal.
- Roojaproovi ja kõiki testprotseduuris kasutatud materjale tuleb pidada potentsiaalselt nakkusohtlikuks ning need tuleb hävitada kohalike eeskirjade järgi.
 
MUUD SOOVITUSED
- Lugemisaknas võib näha kerget roosat taustavärvust; see ei mõjuta tulemuste täpsust.
- Ärge segage erinevatest partiidest pärit reagente.
- Enne kasutamist laske reagendil soojeneda toatemperatuurini.
- Testi tegemine 3 nädala jooksul pärast vaktsineerimist võib mõnikord põhjustada nõrga positiivse reaktsiooni ilmumise ajutiselt roojas leiduvate vaktsineerimise antigeenide tõttu.
 
Kõik eeltoodud soovitused on ainult juhtnöörid; ükski test ei ole igal ajal ja kõikides tingimustes 100% täpne. Selle testi eesmärk on parvoviiruse antigeenide tuvastamine paroviiruse diagnoosimiseks. Kõikide testi tulemuste tõlgendamisel peab arvestama patsiendi anamneesi, kliinilise läbivaatuse ja edasiste diagnostiliste uuringute tulemustega. Lõplik diagnoosimine on loomaarsti ainuõigus ja kohustus.
Bio Vito Test ja selle edasimüüjad ei vastuta testiga saadud tulemuste vale kasutamise või vale tõlgendamise tagajärgede eest.
 
  
 
VER 02.2017
 

 

 

Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna