Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Glükokortikosteroidid
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QH01BB02
Toote nimetus: OXYTO-KEL INJ. 10TÜ 50ML / 1086184
Toimeaine: oksütotsiin
Tootja: Kela Laboratoria N.V.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Oxyto-kel, 10 RÜ/ml süstelahus
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Oksütotsiini                  10 RÜ
 
Abiaine:
Fenool                          5 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Läbipaistev, värvitu kuni helekollane lahus.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Hobune:
Poegimise kiirendamine.
Emaka taandarengu parandamine. 
Endometriidi toetav ravi aitab emakasisest vedelikku väljutada (toimib vaid vanematel märadel, vanusega >8 aastat).
Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral) ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.
 
Veis:
Emaka taandarengu parandamine (emaka atoonia korral, pärast emaka väljalangemist, päramiste peetuse korral, kui esineb emaka atoonia).
Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral esmaspoegijatel) ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.
 
Lammas ja kits:
Emaka taandarengu parandamine.
Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.
 
Siga:
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.
Piima sõõrdumise stimuleerimine (lisaravi MMA korral).
 
Koer:
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.
Emaka taandarengu parandamine.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb:
- suletud emakakaelaga püometra;
- emakakaela ebapiisav avanemine või avanematus;
- poegimise mehaanilistest häiretest tingitud obstruktsioon, näiteks füüsiline obstruktsioon, loote ebanormaalne asend, konvulsiivsed kontraktsioonid, risk emaka rebendiks, emakakeerd, suhteliselt suured looted või sünnitusteede malformatsioonid.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Enne poegimist kasutades tuleb kontrollida emakakaela lõtvuse astet ja loote asendit. Enne oksütotsiiniga ravi tuleb saavutada emakakaela täielik lõtvus, kas siis loomulikul teel või östrogeenide manustamisega, samuti tuleb vajadusel korrigeerida loote asendit.
Märadel võib poegimist kiirendada vaid siis, kui ilmnevad poegimise nähud (udara areng + kolostrumi tilgad, pehmenenud emakakael ja lõtvunud vaagnasidemed, tiinuse pikkus > 320…330 päeva).
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Preparaati ei tohi kasutada ega sellega juhuslikult kokku puutuda rasedad naised, sünnitanud naised ja imetavad naised. Rasedatel naistel võivad juhusliku enesesüstimise tagajärjel tekkida emaka kontraktsioonid.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Oksütotsiin põhjustab soovituslikes annustes kasutades harva märkimisväärseid kõrvaltoimeid. Oksütotsiini manustamine varajases östruses võib vähendada innatsükli pikkust mäletsejalistel ja sigadel.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Kasutada ainult poegimise puhul ja väikestes annustes piima sõõrutamiseks.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Oksütotsiin võib tugevdada sümpatomimeetikumide hüpertensiivset toimet. Kasutades koos tsüklopropaananesteesiaga võib esineda hüpotensiooni ja südame arütmia.
                                                             
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Hobune:
Poegimise kiirendamine, emaka taandarengu stimuleerimine, endometriidi toetusravi:
i.m.: 50 RÜ oksütotsiini ehk 5 ml preparaatiloomale (500 kg kehamassi kohta)
i.v.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
Poegimise kiirendamine: poegimine toimub tavaliselt 15…90 minuti jooksul.
 
Emakasisese vedeliku eemaldamiseks (endometriidi korral)
20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati looma (500 kg) kohta manustada intravenoosselt vastavuses östrusega, paaritusega või seemendusega (enne oodatavat ovulatsiooni).
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset manustamist ja minimaalselt 1 tund pärast intramuskulaarset manustamist.
 
Piima sõõrdumise stimuleerimine (poegimisjärgne piimatus) ja piimajääkide väljalüpsiks.
i.m.: 20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
i.v.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
 
Veis:
Emaka taandarengu stimuleerimine
i.m: 30…60 RÜ oksütotsiini ehk 3…6 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
Kuna emaka reaktsioon langeb kiiresti pärast poegimist, tuleks süstimine läbi viia 24 tunni jooksul pärast poegimist.
Manustamist võib korrata minimaalselt 1 tund pärast i.m. manustamist.
 
Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine
i.m.: 20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
i.v.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
Piimajääkide eemaldamiseks tuleb preparaati manustada kohe pärast lüpsmist. Piimajäägid lüpsta välja 2…3 minutit pärast intramuskulaarset manustamist.
 
Lammas ja kits:
Emaka taandarengu stimuleerimine
i.m.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (50 kg kehamassi kohta)
Kuna emaka reaktsioon langeb kiiresti pärast poegimist, tuleb süstimine läbi viia 24 tunni jooksul pärast poegimist.
Manustamist võib korrata minimaalselt 1 tund pärast i.m. manustamist.
 
Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine
i.m.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (50 kg kehamassi kohta)
                 
Siga:
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia
i.m.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)
i.v.: 5 RÜ oksütotsiini ehk 0,5 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset manustamist ning minimaalselt 1 tund pärast intramuskulaarset manustamist.
 
Piima sõõrdumise stimuleerimine (toetav ravi MMA korral)
i.m.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)
i.v.: 5 RÜ oksütotsiini ehk 0,5 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)
 
Koer:
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia, emaka taandarengu stimuleerimine
Koer: i.m., s.c.: 2,5…15 RÜ oksütotsiini ehk 0,25…1,5 ml preparaati loomale (0,5…1 RÜ oksütotsiini kg kehamassi kohta).
Aeglase intravenoosse manustamise korral on annus 1/3 kuni 1/2 ülaltoodud annusest.
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset süstimist ja minimaalselt 1 tund pärast i.m. või s.c. manustamist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Liiga suured annused või liiga sage manustamine poegimisel võib põhjustada pikenenud spastilisi emaka kontraktsioone, mille tagajärjel võib tekkida rahutu poegimine ning rohkem ebamugavust emaloomale, poegimisprotsessi hilinemine, düstookia tekke võimaluse sagenemine ja suurenenud oht emaloomale (näiteks emakarebend) ning lootele.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Hobune, veis, siga, lammas, kits: 0 päeva.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: hüpofüüsi tagasagara hormoonid, oksütotsiin ja selle analoogid
ATCvet kood: QH01BB02
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Oxyto-kel on vesilahus, mis sisaldab sünteetilist oksütotsiini (10 RÜ/ml), mis otseselt stimuleerib emaka silelihaskude ja piimanääret. Selle stimuleerimise mehhanism toob kaasa oksütotsiini retseptorite vahendamise ning kontraktsioonide algatamise kaltsiumiioonide sissevooluga silelihasrakkudesse. Oksütotsiini retseptorid arenevad suurenenud östrogeeni ning vähenenud progesterooni taseme mõjul. Oksütotsiin stimuleerib nii emaka kontraktsioonide sagedust kui tugevust, maksimaalselt poegimise ajal ning järk-järgult vähenedes puerperaalfaasis. Emaka reaktsioon oksütotsiinile on suurem östruse, kui diöstruse ja anöstruse ajal. Emaka töö intensiivsus, puhkemine ja kestus ei sõltu ainult emaslooma innatsükli faasist, vaid ka annusest ja manustamisviisist.
Oksütotsiin stimuleerib piimanäärme alveoolide müoepiteelrakke ja väikeseid piimajuhasid, stimuleerides nii piima sõõrutamist suurtes piimajuhades, suurendades väljalüpsi väljutatavate piimajääkide arvel. Toime suurusjärk ja algus sõltub annusest ja manustamisviisist.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Pärast lihasesisest või nahaalust manustamist imendub oksütotsiin kiiresti (toime mõne minuti jooksul). See ringleb veres peamiselt vaba vormina, osaliselt kergelt seondunud kandeproteiinidega. See jaguneb laialdaselt mitmesugustes kudedes, on teatud afiinsusega neerudele, maksale, hüpofüüsile, emakale ja piimanäärmele. Pärast suurt tõusu süstimise järgselt langeb oksütotsiini tase veres kiiresti ning oksütotsiin laguneb erinevates kudedes väiksemateks peptiidideks ja aminohapeteks. Jälgitav on bifaasiline elimineerumine verest vastavalt loomaliigile poolväärtusajaga umbes 0,5 kuni 4 minutit (jaotumise faas), millele järgneb aeglasem elimineerumisprotsess poolväärtusajaga 22 kuni 30 minutit. Osa süstitud oksütotsiinist väljutatakse uriiniga mõne tunni jooksul pärast manustamist, osaliselt muutumatul kujul, osaliselt inaktiivsete metaboliitidena.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Fenool
Sidrunhappe monohüdraat (E330)
Naatriumkloriid
Süstevesi
 
6.2.    Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pruunid II tüüpi klaasviaalid, suletud bromobutüülkummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 30 ml, 50 ml või 100 ml, 1 tk pakendis.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
KELA N.V.
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
Belgia
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1065
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16.08.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna