Täpilahused välisparasiitidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Täpilahused välisparasiitidele
Piserdamispreparaadid välisparasiitidele
Kaelarihmad välisparasiitidele
Suukaudsed välisparasiitidele
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP53AX15
Toote nimetus: FIPRON TÄPILAHUS 50MG 0,5ML KASS N25 / 1710414
Toimeaine: fiproniil
Tootja: Bioveta a.s. 
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Fipron, 50 mg täpilahus kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 pipett (0,5 ml) sisaldab:
Toimeaine: 
Fiproniil 50 mg
 
Abiained:
Butüülhüdroksüanisool (E320) 0,10 mg
Butüülhüdroksütolueen (E321) 0,05 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Täpilahus.
Kollane kuni kollakasroheline lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Loomaliigid
 
Kass.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kirpude (Ctenocephalides felis) ja puukide (Ixodes spp, Rhipicephalus spp) infestatsioonide ravi ja ennetamine kassidel. 
Kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) ravi ja ennetamine kassidel. Täide (Felicola subrostratus) infestatsioonide ravi ja ennetamine kassidel.

4.3 Vastunäidustused
 
Andmete puudumise tõttu mitte manustada alla 8 nädala vanustele ja/või alla 1 kg kaaluvatele kassipoegadele. 
Mitte kasutada haigetel (süsteemsed haigused, palavik) või paranevatel loomadel.
Mitte kasutada küülikutel. Võivad ilmneda kõrvaltoimed ja esineda isegi surmajuhtumid.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Vältida ravimi sattumist looma silma.
Arvestades parasiitide võimalikku resistentsust toimeaine suhtes ja seetõttu nõrgenenud ravitoimet, tuleb järgida välisparasiitide vastaste ainete ravijuhiseid:
- vältida liiga sagedat ja korduvat sama rühma välisparasiitide vastaste ainete kasutamist;
- järgida määratud annust ja annustamisskeemi. Optimaalse ravitoime saavutamiseks manustada ravimit tootja soovitatud annustes.
 
4.5 Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Oluline on ravimi manustamine sellisesse kohta, kuhu loom ei pääse ligi lakkuma. Vältida tuleb loomade omavahelist lakkumist pärast ravimi manustamist. Ravimit tohib kanda ainult naha pinnale. Mitte manustada suukaudselt või parenteraalselt. Vältida ravimi manustamist limaskestadele (silmadesse, ninasõõrmetesse, genitaalide limaskestale ja kahjustatud nahale).
Kirpude esinemisel soovitatakse samal ajal ravida insektitsiidiga kõiki majapidamise teisi loomi.
Looma vannitamine/ šampooniga pesemine 2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist ja vannitamine sagedamini kui kord nädalas ei ole soovitatav.
Mõned puugid võivad kinnituda pärast ravi, kuid nad surevad 24–48 tunni jooksul pärast ravimi manustamist. See toimub tavaliselt enne puugi maksimaalset kinnitumist, mis vähendab, kuid ei kaota nakkushaiguste leviku riski.
Lemmikloomade kirbud infesteerivad sageli looma kandekaste, magamisasemeid ja tavalisi puhkamiskohti nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleks massilise infestatsiooni korral ja tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Inimesed, kes on fiproniili või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Vältida ravimi sattumist sõrmedele. Kui see juhtub, pesta käed vee ja seebiga.
See ravim võib põhjustada limaskestade ja silmade ärritust. Seetõttu tuleb vältida ravimi sattumist suhu või silmadesse.
Juhuslikul ravimi silma sattumisel loputada põhjalikult puhta veega. 
Silmaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Hoiduda kokkupuutest loomaga ja lastel ei tohi lubada ravitud loomadega mängida enne kui manustamiskoht on kuiv. Seetõttu ei ole soovitatav ravimit manustada loomadele päevasel ajal, vaid manustamisprotseduur tuleks läbi viia varasel õhtupoolikul ning loomadel, kellele on hiljuti ravimit manustatud, ei tohi lasta magada inimeste, eriti laste juures.
Ravimi manustamise ajal mitte suitsetada, juua ega süüa. Pärast kasutamist pesta käed.
 
Muud ettevaatusabinõud
Fiproniil võib olla ohtlik veeorganismidele. Kassidel ei tohi lubada ujuda veekogudes 2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist.
Ravimil võivad esineda toimed värvitud, lakitud või muudele majapidamispindadele või mööblile.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Kui loom lakub ravimit, võib sellele järgneda lühiajaline hüpersalivatsioon peamiselt kandeaine
omaduste tõttu. Äärmiselt harvade ravijärgsete kõrvaltoimetena on pärast kasutamist teatatud mööduvatest nahareaktsioonidest manustamiskohas (alopeetsia, sügelus, erüteem, ketendus) ja üldisest sügelusest või alopeetsiast. Erandjuhtudel on täheldatud hüpersalivatsiooni, pöörduvaid neuroloogilisi nähte (hüperesteesia, depressioon, närvisümptomid) ja oksendamist.
Manustamiskohas võivad tekkida kosmeetilised defektid (kokkukleepunud karvad, valged jäägid).
Vältida üleannustamist.
Püsivate kõrvaltoimete korral pöörduda loomaarsti poole.
 
4.7 Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil
 
Ravimi ohutus on tõestatud, manustades seda kuni 3 korda soovitatud maksimumannustes paaritatavatele, tiinetele ja imetavatele kassidele. Ravimit võib manustada paaritatavatele, tiinetele ja imetavatele kassidele.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
 
Andmete puudumise tõttu on minimaalne ravimi manustamise intervall 4 nädalat.
Manustamisviis: täppmanustamine.
 
Annustamine
Manustada üks 0,5 ml pipett nahale abaluude vahele.
 
Manustamisviis
Hoida pipeti kaelaosa ülespoole ja koputada sõrmedega sellele mitu korda. Murda ots keerava liigutusega ettevaatlikult ära. Tõmmata looma karv abaluude vahel laiali, kuni ilmub nähtavale nahk. Asetada pipeti ots vastu nahka ja kogu pipeti tühjendamiseks otse nahale pigistada mitu korda.
 
Üks annus kaitseb kirpude infestatsiooni eest kuni 5 nädalat. Ravim kaitseb puukide eest 3 kuni 4 nädalat.
Kirpude Ctenocephalides felis´e allergilise dermatiidi näidustusel on soovitatav ravimi korduv manustamine 4-nädalaste intervallidega.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Laboriuuringud kinnitasid ohutust sihtloomaliigil. Laboriuuringud viidi läbi kassipoegadel (8 nädala vanused) ja kassidel, kes kaalusid umbes 1 kg. Manustatud annus oli viis korda soovitatud annusest suurem. Uuringus kõrvaltoimeid ei täheldatud. Kõrvaltoimete risk (vt lõik 4.6) võib suureneda üleannustamisel, mistõttu tuleb loomade raviks alati kasutada õige suurusega pipetti, mis valitakse looma kehamassi alusel.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: muud ektoparasititsiidid paikseks kasutamiseks.
ATCvet kood: QP53AX15
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
 
Fiproniil on laia toimespektriga insektitsiid/akaritsiid, mis kuulub fenüülpürasoolide rühma. See on toksiline lülijalgsetele pärast kokkupuutumist nende kehapinnaga või allaneelamisel. Fiproniil toimib täiskasvanud ja vastsete staadiumidesse. See toimib gamma-aminovõihappe (GABA) retseptoritesse putuka kesknärvisüsteemis. Need retseptorid reguleerivad klooriioonide kanaleid. Fiproniil blokeerib klooriioonide liikumise läbi rakumembraanide. Tulemuseks on ülemäärane närvistimulatsioon, närvisüsteemi koordineerimatu aktiivsus ning järgneb putukate ja lestade surm. Akaritsiidset toimet põhjustab samuti destruktiivne toime puukide süljenäärmetele, mis ei lase loomalt verd imeda. Emastel puukidel leiti fiproniili reproduktiivtoksilisust (ootsüütide pöördumatud muutused).
 
5.2 Farmakokineetilised andmed
 
Pärast ravimi manustamist loomale imendub toimeaine naha ülemistesse kihtidesse. See levib kontsentratsioonigradiendiga manustamiskohast perifeersetesse piirkondadesse (nimmepiirkonda, kubemesse jne), koguneb naha rasvakomponendis ja karvafolliikulites ning järk-järgult vabaneb nahale ning karvkattele. See tagab pikaajalise toime. Fiproniil ei imendu pärast paikset manustamist naha alumistesse kihtidesse ega nahaaluskoesse.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
 
Butüülhüdroksüanisool (E320)
Butüülhüdroksütolueen (E321)
Povidoon K-16,5
Polüsorbaat 80
Etanool 96%
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter
 
6.2 Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kasutada kohe pärast kotikese avamist.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida kuivas kohas.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Läbipaistev ühe annusega PE pipett äramurtava otsaga (PE). Pipetid on eraldi pakitud suletud kotikestesse (PET/Al/PE). Kotikesed on pakitud pappkarpi.
 
Pakendi suurused: 1, 3 või 25 ühe annusega pipetti.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Ravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Mitte saastada tiike, veeteid ega kraave ravimi või tühjade pakenditega.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a.s. 
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1980
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.07.2016
Müügiloa uuendamise kuupäev: 28.02.2017
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna