C-B- GLUCONAT 24% PLUS 6% 500ML / 1179468

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine kaltsiumglükonaat + boorhape + magneesiumkloriid
Ravimivorm infusioonilahus
Näidustus Ägedad hüpokaltseemilised seisundid.Toetav ravi allergia, anafülaksia, hemorraagilise diateesi korral.
Liigid Hobune, veis, lammas, kits, siga.
Säilitamine Mitte hoida temperatuuril alla 8°C.Kasutada vaid selget lahust avamata originaalpakendist.Kõlblikkusaeg pärast konteineri esmast avamist: kasutada koheselt.Kasutamata lahus hävitada.
Pakendi kogus 240mg+60mg+60mg 1ml 500ml 1TK
Tootja Bela-Pharm GmbH & Co. KG
ATC QA12AX71

Ülevaade

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
C-B-Gluconat 24% plus 6%, infusioonilahus hobustele, veistele, lammastele, kitsedele ja sigadele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine(d):
1 ml infusioonilahust sisaldab:
Kaltsiumglükonaati                    240 mg
(ekvivalentne Ca2+: 21.5 mg või 0.54 mmol)
Magneesiumkloriidi 6 H2O         60 mg
(ekvivalentne Mg2+: 7.2 mg or 0.30 mmol)
Boorhapet                                60 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
Infusioonilahus ei sisalda endotoksiine.
Tugev hüpertooniline lahus.
 
3.         RAVIMVORM
 
Infusioonilahus.
Selge, värvitu kuni kergelt kollakas lahus.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Hobune, veis, lammas, kits, siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Ägedad hüpokaltseemilised seisundid.
Toetav ravi allergia, anafülaksia, hemorraagilise diateesi korral.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte manustada hüperkaltseemia ja hüpermagneseemia korral.
Mitte manustada varssadele idiopaatilise hüpokaltseemia korral.
Mitte manustada veistele ja väikemäletsejalistele kaltsinoosi koral.
Mitte manustada septitseemiliste protsesside (näiteks ägedad mastiidid veistel) ajal.
Mitte manustada kroonilise neerupuudulikkuse korral.
Mitte manustada pärast suurtes doosides D3-vitamiini manustamist.
Mitte manustada anorgaanilist fosforilahust samaaegselt või kohe pärast preparaadi manustamist.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ainult aeglaseks intravenoosseks manustamiseks.
Infusiooni ajal tuleb kontrollida südame rütmi ja vere tsirkultatsiooni. Kui esineb mingi üledoseerimise tunnus (südame rütmimuutus, vererõhu langus, rahutus), tuleb infusioon koheselt peatada.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed
 
Isegi ravidoosis manustatuna võib kaltsiumi sisaldus põhjustada mööduvat hüperkaltseemiat koos järgnevate tunnustega:
–           esmane bradükardia
–           rahutus, lihasvärinad, salivatsioon
–           hingamise kiirenemine.
Südametöö kiirenemine esmase bradükardia järgselt viitab üledoosile. Sellisel juhul peatada koheselt preparaadi manustamine. Hilisemad kõrvaltoimed, mis võivad esineda üldise seisundi häiretena ning hüperkaltseemia tunnused 6…10 tundi pärast manustamist ei ole käsitletavad kui hüpokaltseemia taasteke.
Vt.ka “üleannustamine”.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Kasutada ainult vastavalt loomaarsti tehtud kasu riski suhte hinnangule.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Kaltsium suurendab südameglükosiidide toimet. Kaltsium suurendab südames β-adrenergiliste ravimite ja metüülksantiinide toimet. Glükokortikoidid suurendavad neerude kaltsiumi ekskretsiooni D-vitamiini antagonismiga. Mitte segada ravimitega.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Aeglaseks intrevenoosseks manustamiseks, soovitavalt 20…30 minuti jooksul:
 
Veis: äge hüpokaltseemiline seisund:
40…50 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% 50 kg kehamassi kohta (vastab 0,43 … 0,54 mmol Ca2+ ja  0,24 … 0,30 mmol Mg2+ kg kehamassi kohta).
Toetav ravi allergia, anafülaksia, hemorraagilise diateesi korral:
25…30 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% 50 kg kehamassi kohta (vastab 0,27 … 0,32 mmol Ca2+ ja  0,15 … 0,18 mmol Mg2+ kg kehamassi kohta).
 
Hobune, vasikas, lammas, kits, siga:
30 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% 50 kg kehamassi kohta (vastab 0,32 mmol Ca2+ ja 0,18 mmol Mg2+ kg kehamassi kohta).
 
Annustamisjuhised on küll manustamise juhiseks, kuid manustamist tuleb kohandada vastavalt ainete puudusele ja vereringe seisundile.
Teist korda võib ravimit manustada kõige varem 6 tundi pärast esmast manustamist. Lisainfusioonid teha 24-tunniste intervalllidega, kui on kindel, et jätkuvad tunnused on põhjustatud hüpokaltseemilisest seisundist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kui intrevenoosset manustamist teostatakse liiga kiiresti, võib selles preparaadis sisalduva kaltsiumi tõttu tekkida hüperkaltseemia või hüpermagneseemia koos kardiotoksiliste tunnustega, nagu esmane bradükardia koos järgneva tahhükardiaga, südame rütmihäired ning raskematel juhtudel ventrikulaarne fibrillatsioon. Teised hüperkaltseemia tunnused on motoorne nõrkus, lihasvärinad, suurenenud erutuvus, rahutus, higistamine, polüuuria, vererõhu langus, depressioon ja kooma.
Maksimaalse manustatava koguse ületamine võib tekitada allergilisi reaktsioone histamiini vabanemise tõttu. Sellisel juhul tuleb manustamine koheselt lõpetada. Hüperkaltseemia tunnused võivad püsida 6…10 tundi pärast infusiooni ning neid ei tohi segi ajada hüpokaltseemia sarnaste tunnustega.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Veis, lammas, kits: Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
 
Siga, hobune: Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm:     Kaltsium, kombinatsioonid teiste ravimitega
ATCvet kood:                        QA12AX
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Kaltsium on üks organismi olulisemaid katioone. Ainult vaba ioniseeritud kaltsium veres on bioloogliselt aktiivne ning toimib kaltsiumi metabolismi reguleerijana. Vaba kaltsiumi on vaja paljudeks organismi funktsioonideks: et vabastada hormoone ja närviimpulsside ülekandjaid, toimib kui mediaator vere koagulatsioonis, tundlike membraanide aktsioonipotentsiaalis ning lihaste elektromehhaanilistes protsessides. Füsioloogiline vere kaltsiumi sisaldus loomadel on vahemikus 2,3 kuni 3,4 mmol/l.
Suurenenud kaltsiumi vajadusega perioodidel, nagu näiteks poegimise järgselt, võivad tekkida hüpokaltseemilised seisundid. Ägeda hüpokaltseemia tunnused on tetaania ja parees. Lisaks kaltsiumi defitsiidi kõrvaldamisele kasutatakse kaltsiumi toimet veresoontele selliste haiguste korral, kus esineb veresoonte suurenenud permeaabelsust, nagu näiteks allergia ja põletiku korral.
Magneesium on samuti oluline organismi katioon. Ta osaleb kaasfaktorina mitmetes ensüümisüsteemides ning transpordiprotsessides ning on oluline polarisatsioonis ja närvide ning lihaste talitluses. Neuromotoorse erutuse korral liikumises vähendab magneesium atsetüülkoliini vabastamist. Magneesiumi ioonid võivad mõjutada mediaatorite vabastamist kesknärvisüsteemi sünapsides ning vegetatiivsetes ganglionides. Südames põhjustab magneesium hilineneud juhtivust. Magneesium stiumuleerib parathormooni sekretsiooni ning toimib seetõttu seerumi kaltsiumitaseme reguleerijana. Füsioloogiline magneesiumi tase seerumis on erinevatel loomaliikidel erinev ning varieerub vahemikus 0,75 kuni 1,1 mmol/l. Kui magneesiumi seerumi kontsentratsioonid on alla 0,5 mmol/l, tekivad hüpomagneseemia tunnused. Hüpomagneseemia tagajärjel võvad esineda hüperasteesiast tingitud neuromuskulaarset erutust, koordineerimatut liikumist, lihastreemorit, tetaaniat, loidust, teadvuse kadu ja arütmiat kuni südameseiskumiseni.
C-B-Gluconat 24% plus 6% sisaldab toimeainetena kaltsiumit orgaanilise ainena ning magneesiumit magneesiumkloriidina. Boorhappe lisamisel formeerub kaltsiumboroglükonaat, mis suurendab lahuse lahustuvust ja talutavust kudedes. Peamised näidustused on hüpokaltseemilised seisundid. Sellega seoses toimib magneesium ühest küljest regulaatorina, olles antagonist võimalikele kaltsiumi toimetele südames, eriti just kiire infunsiooniga tehtava üledoosi korral, teisest küljest ravib hüpomagneseemiat, mida esineb koos hüpokaltseemiaga.
 
5.2.      Farmakokineetilised andmed
 
Kaltsium seondub luukoes üle 90%. Ainult 1% on vabana seerumis ja organitevahelises vedelikus. Seerumis seondub kaltsium 35…40% proteiinidega, 5…10% seondub lagunematuks kompleksiks ja 40…60% on ioniseerituna. Tase veres reguleeritakse parathormooniga, kaltsitoniiniga ja dihüdrokolekaltsiferooliga.
See osa kaltsiumist, mis toidust ei imendu, väljutatakse roojaga, lisaks esineb hormonaalselt reguleeritud väljutamist neerude kaudu.
Täiskasvanud loomadel on 50% magneesiumi luudes, 45% rakkudes ja vaid 1% rakuväliselt, kus sellest 30% on seondunud proteiindega. Mäletsejalistel umbes 80% magneesiumist imendub vatsast. Toidust imenduv magneesiumi hulk täiskasvanud veistel on 15% kuni 26%. Karjatades loomi noorel proteiinirikkal rohul, võib resorptsioon väheneda kuni 8%-ni..
Peamiselt väljutatakse magneesium neerude kaudu, elimineerine on seotud otseselt magneesiumisisaldusega veres.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Süstevesi.
 
6.2.      Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarpreparaadi kõlblikkusaeg 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Mitte hoida temperatuuril alla 8°C.
Kasutada vaid selget lahust avamata originaalpakendist.
Kasumata lahus hävitada.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüpropüleenpudel, suletud broombutüülkautšukist korgiga.
Pakendi suurus: 500 ml 1 või 12 tk pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
bela-pharm GmbH & Co.KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Saksamaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1379
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
07.04.2006 / 02.08.2012
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: retseptiravim.