Teised antibakteriaalsed ained intramammaarseks kasutamiseks