DEXAMETHASON KRKA INJ. 4MG/ML 1ML N25 / 1008414

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine deksametasoon
Ravimivorm süstelahus
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Pakendi kogus 4mg 1ml 1ml 25TK
Tootja KRKA d.d., Novo mesto
ATC H02AB02

Ülevaade

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Dexamethason Krka, 4 mg/ml süstelahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust (1 ampull) sisaldab 4 mg deksametasoonfosfaati (naatriumsoolana).
INN. Dexamethasonum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
- naatrium (1 ml lahust sisaldab 0,026 mmol naatriumi)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus
Värvitu kuni kahvatukollane selge lahus.