EVICTO TÄPILAHUS 240MG (2ML) KOER 20,1-40 KG N4 / 1799657

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine selamektiin
Ravimivorm täpilahus
Näidustus Kass, koer • Ctenocephalides spp. põhjustatud kirbuinfestatsiooni ravi ja tõrje ühe kuu jooksul pärast veterinaarravimi ühekordset manustamist. Selle veterinaarravimi toimel hukkuvad kirpude täiskasvanud vormid, munad ja vastsed. Veterinaarravimi kirbumunade vastane toime kestab kuni 3 nädalat pärast manustamist. Kirbupopulatsiooni vähendades aitab igakuine manustamine tiinetele ja lakteerivatele loomadele ära hoida kirbuinfestatsiooni kutsikatel kuni seitsmenda elunädalani. Veterinaarravimit võib kasutada ühe komponendina kirbuallergiast tingitud dermatiidi ravis ning kirbumune ja -vastseid hävitavate omaduste tõttu võib see aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas. • Dirofilaria immitis’e põhjustatud südameusstõve ennetamine veterinaarravimi igakuise manustamisega. Ravim on ohutu manustamiseks täiskasvanud südameussidega nakatunud loomadele. Siiski on kooskõlas hea loomaarstliku tavaga soovitatav, et kõiki loomi, kes on vanemad kui kuus kuud ja elavad maades, kus eksisteerib Dirofilaria immitis'e siirutaja, kontrollitaks täiskasvanud südameusside infektsiooni suhtes enne ravi selle ravimiga. Südameusstõve tõrje osana on soovitatav, et koeri kontrollitaks perioodiliselt selle infektsiooni suhtes ka siis, kui ravimit on manustatud iga kuu. Preparaat ei toimi Dirofilaria immitis’e täiskasvanud vormide vastu. • Kuulmelestade (Otodectes cynotis) põhjustatud parasitoosi ravi. Kass • Täiinfestatsioonide (Felicola subrostratus) ravi. • Ümarusside (Toxocara cati) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi. • Soole nugiussi (Ancylostoma tubaeforme) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi. Koer • Täiinfestatsioonide (Trichodectes canis) ravi. • Süüdiklesta (Sarcoptes scabiei) infestatsiooni ravi. • Ümarusside (Toxocara canis) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.
Liigid Koer, kass
Säilitamine Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Säilitada kinnises pakendis kuivas kohas kaitsmaks valguse ja niiskuse eest.
Pakendi kogus 240mg 2ml 2ml 4TK
Tootja Virbac
ATC QP54AA05

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
EVICTO 15 mg täpilahus kassidele ja koertele ≤2,5 kg
EVICTO 30 mg täpilahus koertele 2,6–5,0 kg
EVICTO 45 mg täpilahus kassidele 2,6–7,5 kg
EVICTO 60 mg täpilahus kassidele 7,6–10,0 kg
EVICTO 60 mg täpilahus koertele 5,1–10,0 kg
EVICTO 120 mg täpilahus koertele 10,1–20,0 kg
EVICTO 240 mg täpilahus koertele 20,1–40,0 kg
EVICTO 360 mg täpilahus koertele 40,1–60,0 kg

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga üksikannus (pipett) sisaldab:

Toimeaine:

EVICTO 15 mg kassidele ja koertele 60 mg/ml lahus selamektiin (selamectinum) 15 mg
EVICTO 30 mg koertele 120 mg/ml lahus selamektiin 30 mg
EVICTO 45 mg kassidele 60 mg/ml lahus selamektiin 45 mg
EVICTO 60 mg kassidele 60 mg/ml lahus selamektiin 60 mg
EVICTO 60 mg koertele 120 mg/ml lahus selamektiin 60 mg
EVICTO 120 mg koertele 120 mg/ml lahus selamektiin 120 mg
EVICTO 240 mg koertele 120 mg/ml lahus selamektiin 240 mg
EVICTO 360 mg koertele 120 mg/ml lahus selamektiin 360 mg

Abiaine:

Butüülhüdroksütolueen 0,8 mg/ml.

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Täpilahus.
Värvitu kuni kollane lahus.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Koer, kass.

4,2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kass, koer
• Ctenocephalides spp. põhjustatud kirbuinfestatsiooni ravi ja tõrje ühe kuu jooksul pärast
veterinaarravimi ühekordset manustamist. Selle veterinaarravimi toimel hukkuvad kirpude
täiskasvanud vormid, munad ja vastsed. Veterinaarravimi kirbumunade vastane toime kestab kuni
3 nädalat pärast manustamist. Kirbupopulatsiooni vähendades aitab igakuine manustamine
tiinetele ja lakteerivatele loomadele ära hoida kirbuinfestatsiooni kutsikatel kuni seitsmenda
elunädalani. Veterinaarravimit võib kasutada ühe komponendina kirbuallergiast tingitud
dermatiidi ravis ning kirbumune ja -vastseid hävitavate omaduste tõttu võib see aidata kontrollida
kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas keskkonnas.

• Dirofilaria immitis’e põhjustatud südameusstõve ennetamine veterinaarravimi igakuise
manustamisega. Ravim on ohutu manustamiseks täiskasvanud südameussidega nakatunud
loomadele. Siiski on kooskõlas hea loomaarstliku tavaga soovitatav, et kõiki loomi, kes on
vanemad kui kuus kuud ja elavad maades, kus eksisteerib Dirofilaria immitis'e siirutaja,
kontrollitaks täiskasvanud südameusside infektsiooni suhtes enne ravi selle ravimiga.
Südameusstõve tõrje osana on soovitatav, et koeri kontrollitaks perioodiliselt selle infektsiooni
suhtes ka siis, kui ravimit on manustatud iga kuu. Preparaat ei toimi Dirofilaria immitis’e
täiskasvanud vormide vastu.

• Kuulmelestade (Otodectes cynotis) põhjustatud parasitoosi ravi.

Kass
• Täiinfestatsioonide (Felicola subrostratus) ravi.
• Ümarusside (Toxocara cati) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.
• Soole nugiussi (Ancylostoma tubaeforme) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.

Koer
• Täiinfestatsioonide (Trichodectes canis) ravi.
• Süüdiklesta (Sarcoptes scabiei) infestatsiooni ravi.
• Ümarusside (Toxocara canis) täiskasvanud vormide põhjustatud parasitooside ravi.

4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada alla 6 nädala vanustel loomadel.
Mitte kasutada kassidel, kes põevad veel mõnda haigust, on kurtunud või alakaalulised.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Loomade pesemine kaks või enam tundi pärast preparaadi manustamist ei vähenda selle efektiivsust.
Mitte manustada märja karvastikuga loomadele. Siiski ei vähenda looma vee või šampooniga
pesemine 2 tundi või rohkem pärast ravimi manustamist selle tõhusust.

Kuulmelestadest põhjustatud parasitoosi raviks mitte manustada otse kuulmekäiku.

4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Veterinaarravim on mõeldud ainult naha pinnale manustamiseks. Mitte manustada suukaudselt või
parenteraalselt.

Hoida ravitud loomi vähemalt 30 minutit pärast preparaadi manustamist või karvastiku kuivamiseni
eemal lahtisest tulest või teistest süüteallikatest.

Ravimi äralakkumise vältimiseks on tähtis manustada ravimit täpselt juhendi järgi. Kassidel võib
pärast veterinaarravimi lakkumist esineda harva lühike hüpersalivatsiooni periood.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Veterinaarravim on kergsüttiv: hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest tulest ja teistest
süüteallikatest.

Ärge suitsetage, sööge ega jooge ravimi käsitsemise ajal.

Ravim võib põhjustada naha ja silmade ärritust. Kohe pärast veterinaarravimi kasutamist peske käed
ja ravimiga kokkupuutunud nahk põhjalikult seebi ning veega. Preparaadi juhuslikul sattumisel silma
loputada silmi kohe veega ja pöörduda viivitamatult arsti poole ning näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.

Vältida otsest kokkupuudet ravitud loomadega kuni manustamiskoha kuivamiseni. Ravipäeval ei tohi
lapsed ravitud loomi katsuda ja loomad ei tohi magada omanike, eriti laste juures. Kasutatud pakendid
tuleb kohe ära visata ja mitte jätta lastele kättesaadavasse või nähtavasse kohta.

Tundliku nahaga või seda tüüpi veterinaarravimite suhtes teadaoleva allergiaga inimesed peaksid seda
ravimit käsitsema ettevaatlikult.

Muud ettevaatusabinõud
Ravitud loomi ei tohi lubada veekogudesse kuni kaks tundi pärast preparaadi manustamist.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Veterinaarravimi kasutamisel kassidel on harvadel juhtudel esinenud manustamiskohal kerget
mööduvat alopeetsiat. Väga harva on esinenud mööduvat paikset ärritust. Alopeetsia ja ärritus
mööduvad tavaliselt iseenesest, kuid mõningatel juhtudel võib vaja olla sümptomaatilist ravi.

Harva on täheldatud manustamiskohal karvade mööduvat kokkukleepumist ja/või väikese koguse
valge pulbri esinemist. See on normaalne ja kaob tavaliselt 24 tunni jooksul ega mõjuta
veterinaarravimi ohutust ja toimet.
Veterinaarravimi lakkumise järel võib kassidel harva esineda lühike hüpersalivatsiooni periood.

Nagu ka teiste makrotsükliliste laktoonide puhul, on pärast veterinaarravimi kasutamist nii kassidel
kui ka koertel väga harva täheldatud pöörduvaid neuroloogilisi nähte, sealhulgas krambihoogusid.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1 loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st ravitud loomast, sealhulgas üksikjuhud).

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Ravimit on lubatud kasutada aretuses kasutatavatel, tiinetel ja lakteerivatel kassidel ning koertel.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9 Annustamine ja manustamisviis
Ravimit manustatakse ühekordse annusena, manustades minimaalselt 6 mg/kg selamektiini. Kui
veterinaarravimiga ravitakse samal loomal mitmeid kaasuvaid infestatsioone või infektsioone, tuleb
veterinaarravimit korraga manustada ainult üks kord soovitatavalt 6 mg/kg annusena. Individuaalsete
parasitooside raviperioodi kestus on toodud allpool.

Manustada tabeli järgi:Kirbuinfestatsiooni ravi ja tõrje (kassid ja koerad)
Veterinaarravimi manustamise järel hukkuvad loomal olevad täiskasvanud kirbud, eluvõimelisi mune
ei toodeta ning (ainult keskkonnas leiduvad) vastsed hukkuvad. See peatab kirpude paljunemise,
katkestab nende arengutsükli ja võib aidata kontrollida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas
keskkonnas.

Kirbuinfestatsiooni profülaktikaks tuleb veterinaarravimit manustada ühekuulise intervalliga kogu
kirbuhooaja jooksul, alustades kuu aega enne kirpude aktiveerumist. Kirbupopulatsiooni vähendades
aitab igakuine manustamine tiinetele ja lakteerivatele loomadele ära hoida kirbuinfestatsiooni
kutsikatel kuni seitsmenda elunädalani.

Osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravis peab veterinaarravimit manustama ühekuulise
intervalliga.

Südameusstõve ennetamine (kassid ja koerad)
Veterinaarravimit võib manustada aasta ringi või vähemalt ühe kuu vältel pärast looma esimest
kokkupuudet sääskedega ning seejärel iga kuu kuni sääsehooaja lõpuni.
Viimane annus tuleb manustada ühe kuu vältel pärast viimast kokkupuudet sääskedega. Kui üks
manustamiskord jääb vahele ja manustamisintervall on pikem kui üks kuu, vähendab kohene
preparaadi manustamine ja igakuise raviskeemi taasalustamine täiskasvanud usside arenguvõimalusi.
Ühe südameusstõve ennetava preparaadi asendamisel teisega tuleb esimene annus manustada ühe kuu
jooksul pärast eelmise ravimi viimase annuse manustamist.

Ümarusside põhjustatud parasitooside ravi (kassid ja koerad)
Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

Täiinfestatsiooni ravi (kassid ja koerad)
Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

Kuulmelestade põhjustatud parasitoosi ravi (kassid)
Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

Kuulmelestade põhjustatud parasitoosi ravi (koerad)
Manustatakse üks annus veterinaarravimit. Ravimi manustamisel tuleb lahtine mustus välisest
kuulmekäigust õrnalt eemaldada. 30 päeva pärast ravi on soovitatav teha uus veterinaarne läbivaatus,
sest mõned loomad võivad vajada teistkordset ravi.

Soole nugiusside põhjustatud parasitoosi ravi (kassid)
Manustatakse üks annus veterinaarravimit.

Süüdiklesta põhjustatud parasitoosi ravi (koerad)
Lestade täielikuks hävitamiseks manustatakse üks annus veterinaarravimit kahel järjestikusel kuul.

Manustamisviis ja -tee
Täppmanustamine.

Manustada nahale kaela alumises osas abaluude ees.Manustamine
Võtke ravimi pipett kaitsvast pakendist välja.

1. Hoides pipetti püstises asendis, eemaldage sellelt kork.
2. Keerake kork tagurpidi ja asetage ülemine ots allpool uuesti aplikaatori otsale. Suruge korki
allapoole aplikaatori kaitsme purunemiseni.
Eemaldage kork vahetult enne ravimi manustamist.
3. Suruge karv looma kaela alumises osas abaluude ees lahku ja paljastage nahk.
Asetage ravimi pipeti tipp otse vastu nahka. Ärge masseerige.
Pigistage pipetti tugevasti, tühjendades selle sisu ühte punkti. Vältige ravimi sattumist sõrmedele.

Mitte manustada märja karvastikuga loomadele. Siiski ei vähenda looma vee või šampooniga
pesemine 2 tundi või rohkem pärast ravimi manustamist selle efektiivsust.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):
selamektiini manustamisel kümnekordses soovitatavas annuses kõrvatoimeid ei esinenud.
Selamektiini manustamisel täiskasvanud südameussidega nakatunud kassidele ja koertele
kolmekordses soovitatavas annuses kõrvatoimeid ei esinenud. Selamektiini manustamisel
kolmekordses soovitatavas annuses aretuses kasutatavatele isastele ja emastele koertele ning
kassidele, sealhulgas tiinetele ja lakteerivatele, järglasi imetavatele emasloomadele, ja viiekordses
annuses ivermektiini suhtes tundlikele kollidele, kõrvaltoimeid ei esinenud.

4.11 Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: parasiitide vastased ained, insektitsiidid ja repellendid, makrotsüklilised
laktoonid.
ATCvet kood: QP54AA05.

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Selamektiin on poolsünteetiline avermektiinide rühma kuuluv aine. Selamektiin halvab ja/või tapab
paljusid selgrootuid parasiite, takistades nende kloorikanalite juhtivust ja põhjustades normaalse
neurotransmissiooni katkemise. See inhibeerib nematoodidel närvirakkude ja artropoodidel
lihasrakkude elektrilist aktiivsust, viies nende halvatuse ja/või surmani.

Selamektiinil on täiskasvanud kirpe, kirbuvastseid ja mune hävitav toime. Seetõttu katkestab see
efektiivselt kirbu arengutsükli, tappes täiskasvanud kirbud (loomal), hoides ära vastsete koorumise
munadest (loomal ja keskkonnas) ning hävitades vastsevormid (ainult keskkonnas). Selamektiiniga
ravitud loomadelt pärinev materjal hävitab kirbumunad ja vastsed, mis ei ole varem selamektiiniga
kokku puutunud, aidates sellega kontrolli all hoida kirpude esinemist loomaga kokkupuutuvas
keskkonnas.

Tõestatud on ka selamektiini toime südameusside vastsete vastu.

5.2 Farmakokineetilised andmed
Pärast täppmanustamist imendub selamektiin nahalt ja saavutab maksimaalse plasmakontsentratsiooni
kassidel umbes ühe päeva ja koertel umbes kolm päeva pärast manustamist.
Pärast nahalt imendumist jaotub selamektiin süsteemselt ja eritub plasmast aeglaselt, nagu võib näha
jälgitavatest plasmakontsentratsioonidest 30 päeva pärast ühekordset paikset manustamist koertele ja
kassidele annuses 6 mg/kg. Selamektiini pikendatud toimeaeg ja aeglane eritumine plasmast
väljenduvad lõplikus poolestusajas, mis on kassidel 8 päeva ja koertel 11 päeva. Selamektiini
süsteemne püsimine plasmas ja ekstensiivse metabolismi puudumine tagavad selamektiini efektiivse
kontsentratsiooni 30-päevase annustamisintervalli puhul.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Butüülhüdroksütolueen
Dipropüleenglükoolmetüüleeter
Isopropüülakohol

6.2 Sobimatus
Ei rakendata.

6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Säilitada kinnises pakendis kuivas
kohas kaitsmaks valguse ja niiskuse eest.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Ravim on müügil 1, 4 ja 24 pipetti sisaldavate pakenditena (kõik pipeti suurused). Veterinaarravim on
pakendatud alumiiniumümbrises poolläbipaistvatesse polüpropüleenist üheannuselistesse pipettidesse.

1 Evicto 15 mg pipett kassidele ja koertele sisaldab 0,25 ml 60 mg/ml lahust.
1 Evicto 45 mg pipett kassidele sisaldab 0,75 ml 60 mg/ml lahust.
1 Evicto 60 mg pipett kassidele sisaldab 1,0 ml 60 mg/ml lahust.
1 Evicto 30 mg pipett koertele sisaldab 0,25 ml 120 mg/ml lahust.
1 Evicto 60 mg pipett koertele sisaldab 0,5 ml 120 mg/ml lahust.
1 Evicto 120 mg pipett koertele sisaldab 1,0 ml 120 mg/ml lahust.
1 Evicto 240 mg pipett koertele sisaldab 2,0 ml 120 mg/ml lahust.
1 Evicto 360 mg pipett koertele sisaldab 3,0 ml 120 mg/ml lahust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.

Ravimit ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Pakendid ja
jäätmematerjal tuleb veekogudesse sattumise vältimiseks hävitada koos kodumajapidamises tekkivate
jäätmetega.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
VIRBAC
1ère avenue – 2065 m – LID
06516 Carros
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/1/19/242/001-024

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19/07/2019

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
http://www.ema.europa.eu/.

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.