FORESTO RAVIMKAELARIHM 45MG+100MG/1G 45G (70CM) SUUR KOER/1500501

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele.
Aktiivne toimeaine flumetriin + imidaklopriid
Ravimivorm ravimkaelarihm
Näidustus Kirpude (Ctenocephalides felis, C. canis) infestatsiooni raviks ja ennetamiseks 7 kuni 8 kuu vältel. Kaitseb loomade vahetut ümbrust kirpude vastsete arengu eest 8 kuu jooksul. Foresto't võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana. Preparaadil on püsiv akaritsiidne (surmav) toime puukide (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) vastu ja peletav (toitumisvastane) toime puukide (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) vastu 8 kuu vältel. Toimib puugi vastsete, nümfide ja täiskasvanud puukide vastu. Puugid, kes on juba enne ravi algust koera peal, ei pruugi surra 48 tunni jooksul pärast ravimkaelarihma paigaldamist ning võivad jääda kinnitunuks ja nähtavaks. Seetõttu on soovitatav koera peal olevad puugid ravimkaelarihma paigaldamisel eemaldada. Uute puukidega nakatumise ärahoidmine algab kahe päeva jooksul pärast ravimkaelarihma paigaldamist. Preparaat kaitseb kaudselt puugi Rhipicephalus sanguineus´e siirutatavate patogeenide Babesia canis vogeli ja Ehrlichia canis´e ülekandumise eest, vähendades seeläbi koerte babesioosi ja erlihhioosi nakatumise riski 7 kuuks. Moskiitode poolt siirutatava Leishmania infantum’i ülekandumise riski vähendamine kuni 8 kuu jooksul. Koeraväivinakkuse (Trichodectes canis) raviks.
Liigid Koer (>8 kg).
Säilitamine Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Pakendi kogus 2,03g+4,5g 45g 45g 1TK
Tootja Bayer Animal Health GmbH
ATC QP53AC83

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Foresto, 1,25 g + 0,56 g ravimkaelarihm kassidele ja koertele ≤ 8 kg

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeained:
Üks 38 cm pikkune (12,5 g) ravimkaelarihm sisaldab toimeainetena 1,25 g imidaklopriidi ja 0,56 g
flumetriini.

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
Ravimkaelarihm.
Halli värvusega lõhnatu kaelarihm.

4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Kass, koer (≤ 8 kg).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kass:
Kirpude (Ctenocephalides felis) infestatsiooni raviks ja ennetamiseks 7 kuni 8 kuu vältel.
Kaitseb loomade vahetut ümbrust kirpude vastsete arengu eest 10 nädala jooksul.
Foresto't võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD -
flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana.

Preparaadil on püsiv akaritsiidne (surmav) toime puukide (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus)
vastu ja peletav (toitumisvastane) toime puukide (Ixodes ricinus) vastu 8 kuu vältel. Toimib puugi
vastsete, nümfide ja täiskasvanud puukide vastu.
Puugid, kes on juba enne ravi algust kassi peal, ei pruugi surra 48 tunni jooksul pärast
ravimkaelarihma paigaldamist ning võivad jääda kinnitunuks ja nähtavaks. Seetõttu on soovitatav
kassi peal olevad puugid ravimkaelarihma paigaldamisel eemaldada. Uute puukidega nakatumise
ärahoidmine algab kahe päeva jooksul pärast ravimkaelarihma paigaldamist.

Koer:
Kirpude (Ctenocephalides felis, C. canis) infestatsiooni raviks ja ennetamiseks 7 kuni 8 kuu vältel.
Kaitseb loomade vahetut ümbrust kirpude vastsete arengu eest 8 kuu jooksul.
Foresto't võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD -
flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana.

Preparaadil on püsiv akaritsiidne (surmav) toime puukide (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus,
Dermacentor reticulatus) vastu ja peletav (toitumisvastane) toime puukide (Ixodes ricinus,
Rhipicephalus sanguineus) vastu 8 kuu vältel. Toimib puugi vastsete, nümfide ja täiskasvanud puukide
vastu.
Puugid, kes on juba enne ravi algust koera peal, ei pruugi surra 48 tunni jooksul pärast
ravimkaelarihma paigaldamist ning võivad jääda kinnitunuks ja nähtavaks. Seetõttu on soovitatav
koera peal olevad puugid ravimkaelarihma paigaldamisel eemaldada. Uute puukidega nakatumise
ärahoidmine algab kahe päeva jooksul pärast ravimkaelarihma paigaldamist.

Preparaat kaitseb kaudselt puugi Rhipicephalus sanguineus´e siirutatavate patogeenide Babesia canis
vogeli ja Ehrlichia canis´e ülekandumise eest, vähendades seeläbi koerte babesioosi ja erlihhioosi
nakatumise riski 7 kuuks.

Moskiitode poolt siirutatava Leishmania infantum’i ülekandumise riski vähendamine kuni 8 kuu
jooksul.

Koeraväivinakkuse (Trichodectes canis) raviks.

4.3. Vastunäidustused
Mitte ravida alla 10 nädala vanuseid kassipoegi.
Mitte ravida alla 7 nädala vanuseid kutsikaid.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Puugid surevad ja kukuvad peremeesloomalt maha 24 kuni 48 tunni jooksul, ilma et oleksid verd
imenud. Ei saa välistada üksikute puukide kinnitumist. Seetõttu ei saa täielikult välistada
nakkushaiguste ülekandumise võimalust ebasoodsate tingimuste korral.

Kuigi on demonsteeritud märkimisväärset Leishmania infantum nakkusjuhtude vähenemist koertel, on
ravim näidanud varieeruvat peletavat (toitumisvastast) ja insektitsiidset toimet moskiito Phlebotomus
perniciosus vastu. Seetõttu võib esineda moskiitode hammustusi ning Leishmania infantum’i
ülekandumist loomale ei saa täielikult välistada. Kaelarihm tuleks panna loomale kaela just enne
moskiitode aktiivsusperioodi, vastavalt Leishmania infantum’i leviku hooajale, ning hoida kaelas
pidevalt kogu ohuperioodi kestel.

Ravimkaelarihm tuleks paigaldada enne kirbu- või puugihooaja algust.

Nagu kõikide pikaajaliselt toimivate paiksete preparaatide puhul, võib hooajaline tugev karvaajamine
põhjustada mööduvat kerget efektiivsuse vähenemist karvadega seondunud toimeaine kao tõttu.
Toimeaine vabanemine ravimkaelarihmast toimub pidevalt ning toime jätkub ilma lisaravita või
ravimkaelarihma asendamiseta.

Tugeva kirbunakkusega majapidamises tuleks optimaalse kontrolli saavutamiseks töödelda
ümbritsevat keskkonda sobiva insektitsiidiga.

Preparaat on veekindel; selle toime jääb püsima ka pärast looma märjaks saamist. Siiski tuleks vältida
pikaajalist intensiivset veega kokkupuudet või ulatuslikku šampoonitamist, kuna toime kestus võib
lüheneda. Katsed on näidanud, et kord kuus šampoonitamine või märjaks tegemine ei lühenda oluliselt
8 kuu pikkust toimet puukide vastu, pärast toimeaine taasjaotumist karvkattes, samal ajal kui
preparaadi kirbuvastane toime alates 5. kuust järk-järgult väheneb. Šampoonitamise või veega
kokkupuute mõju koerte leišmanioosi ülekandumisele pole uuritud.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei rakendata.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Kuni kasutamiseni hoida kotti ravimkaelarihmaga välispakendis.
Nagu iga teise veterinaarravimi puhul, mitte lasta väikestel lastel ravimkaelarihmaga mängida või
suhu panna.
Loomad, kellele on paigaldatud ravimkaelarihm, ei tohi magada samas voodis inimeste, eriti laste
juures. Imidaklopriid ja flumetriin vabanevad kaelarihma kandmise ajal kaelarihmast pidevalt nahka
ja karvkattesse.
Ravim võib mõnedel inimestel põhjustada ülitundlikkusreaktsioone.
Inimesed, kes on teadaolevalt ravimkaelarihma toimeainete suhtes ülitundlikud (allergilised), peaksid
kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
Ravim võib väga harvadel juhtudel mõnedel inimestel põhjustada naha, silmade ja hingamisteede
ärritust. Silmade ärrituse korral loputada silmi põhjalikult külma veega. Nahaärrituse korral pesta
nahka seebi ja külma veega. Sümptomite jätkumisel pöörduda arsti pooole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Kõik ravimkaelarihma jäägid ja ära lõigatud osad tuleb kohe hävitada (vt lõik 4.9).
Pärast ravimkaelarihma paigaldamist pesta käed külma veega.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Harvadel juhtudel võib loomadel, kes ei ole harjunud kaelarihma kandma, esineda esimestel päevadel
pärast ravimkaelarihma paigaldamist käitumishäireid, mille hulka võib kuuluda peitu minemine,
häälitsemine, hüperaktiivsus, ülemäärane lakkumine ja/või ülemäärane karvkatte eest hoolitsemine või
manustamiskoha sügamine. Väga harvadel juhtudel on teatatud agressiivsusest pärast kaelarihma
paigaldamist. Veenduda, et ravimkaelarihm on paigaldatud õigesti.
Manustamiskohal võib koertel esineda harva ja kassidel aeg-ajalt reaktsioone nagu sügelus, erüteem ja
karvakadu, tavaliselt taanduvad need 1 kuni 2 nädala jooksul.
Üksikutel juhtudel võib olla soovitatav ravimkaelarihm ajutiselt eemaldada, kuni soovimatud tunnused
on kadunud.
Väga harvadel juhtudel koertel ja harvadel juhtudel kassidel võib manustamiskohal esineda
reaktsioone nagu dermatiit, põletik, ekseem, nahakahjustused või hemorraagia, sellistel juhtudel on
soovitatav ravimkaelarihm eemaldada.
Harvadel juhtudel võivad koertel tekkida neuroloogilised nähud nagu ataksia, krambid ja lihasvärinad.
Sellistel juhtudel on soovitatav ravimkaelarihm eemaldada.
Samuti võib koertel ja kassidel harvadel juhtudel ravi alguses esineda kergeid ja mööduvaid
reaktsioone nagu depressioon, isu muutus, suurenenud süljeeritus, oksendamine ja kõhulahtisus. Nagu
ka teiste paiksete preparaatide manustamisel, võib ülitundlikel loomadel esineda allergilist
kontaktdermatiiti.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud).

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel nii flumetriini kui imidaklopriidiga ei põhjustanud
mingeid toimeid viljakusele ega sigivusele, ega näidanud teratogeenseid või fetotoksilisi toimeid.
Siiski ei ole veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil sihtloomaliikidel piisavalt
tõestatud ning andmete puudumisel ei ole preparaadi kasutamine tiinetel ja lakteerivatel kassidel või
koertel soovitatav.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Kutaanne. Üks ravimkaelarihm ümber looma kaela kinnitamiseks.
Kassidele ja väikestele koertele kehamassiga kuni 8 kg paigaldada üks ravimkaelarihm pikkusega 38
cm.
Koertele kehamassiga üle 8 kg paigaldada üks ravimkaelarihm pikkusega 70 cm.
Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Eemaldada ravimkaelarihm kaitsekotist vahetult enne kasutamist. Rullida ravimkaelarihm lahti ja
veenduda, et ravimkaelarihma sees ei oleks plastikust osi. Paigaldada ravimkaelarihm looma kaela
ümber ilma liiga kõvasti pingutamata (juhisena: ravimkaelarihma ja kaela vahele peaks mahtuma 2
sõrme). Tõmmata ülejäänud ravimkaelarihm läbi aasa ja lõigata ülejäänud rihma osa, mis ületab 2 cm,
ära.

Ravimkaelarihma tuleb kanda pidevalt 8 kuulise kaitseperioodi jooksul ning tuleb pärast seda
eemaldada. Kontrollida regulaarselt ja kohandada vajadusel, eriti siis, kui kassipojad/kutsikad kiiresti
kasvavad.

Ravimkaelarihm on loodud turvakinnitusmehhanismiga. Väga harvadel juhtudel kui kass või
üliharvadel juhtudel kui koer jääb kaelarihmaga kuhugi kinni, piisab tavaliselt loomade enda jõust, et
ravimkaelarihma laiemaks venitada ning sellest kiiresti vabaneda.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ravimkaelarihma omaduste tõttu on üleannustamine ebatõenäoline ning eeldavalt üleannustamise
tunnuseid ei ilmne. Täiskasvanud kassidel ja koertel uuriti üleannustamist 5 ravimkaelarihmaga 8 kuu
jooksul ja 10 nädala vanustel kassipoegadel ja 7 nädala vanustel kutsikatel 6 kuu jooksul ning teisi
kõrvaltoimeid peale nende, mis on kirjeldatud lõigus 4.6 ei täheldatud.
Vähetõenäolise juhtumi korral, kui loom peaks ravimkaelarihma sööma, võib esineda kergeid mao-
sooletrakti nähte (näiteks kõhulahtisus).

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: ektoparasititsiidid, insektitsiidid ja repellendid, püretriinid ja püretroidid,
flumetriini kombinatsioonid
ATCvet kood: QP53AC55

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Imidaklopriid on ektoparasititsiid, mis kuulub kloronikotinüülide gruppi. Keemiliselt
klassifitseeritakse seda kui kloronikotinüülnitroguaniid. Imidaklopriid toimib kirpude vastsete,
täiskasvanud kirpude ja väivide vastu.
Toime kirpude (Ctenocephalides felis ja Ctenocephalides canis) vastu saabub 48 tunni jooksul pärast
ravimkaelarihma paigaldamist.
Lisaks lõigus 4.2. kirjeldatud näidustustele on tõestatud toime Pulex irritans’i kirpude vastu.

Imidaklopriid on kõrge afiinsusega kirbu kesknärvisüsteemi postsünaptilise piirkonna nikotiinergiliste
atsetüülkoliini retseptorite suhtes. Koliinergilise ülekande inhibeerumine putukatel viib paralüüsi ja
surmani. Imetajate kesknärvisüsteemile ei ole sellel ainel toimet imetajate nikotiinergiliste retseptorite
asukohtade nõrga interaktsiooni ja läbi vere/aju barjääri toimuva postuleeritud vähese penetratsiooni
tõttu. Imidaklopriidi farmakoloogiline toime imetajatele on minimaalne.

Flumetriin on sünteetiliste püretroidide gruppi kuuluv ektoparasitsiid. Praeguste teadmiste kohaselt
mõjutavad sünteetilised püretroidid närvirakkude membraanide naatriumikanaleid, mille tulemuseks
on närvi repolariseerumise hilinemine ning lõpuks parasiidi surm. Struktuuri-aktiivsuse suhte katses
täheldati mitmete püretroidide interferentset toimet teatud kiraalse konfirmatsiooniga retseptoritesse,
mistõttu neil on selektiivne toime ektoparasiitidesse.
Nendel koostisainetel ei täheldatud anti-koliinesteraasi aktiivsust. Flumetriinil on preparaadis
akaritsiidne toime ja samuti hoiab see ära fertiilsete munade tootmist tänu surmavale toimele emastele
puukidele. In vitro uuringutes munesid 5...10% Rhipicephalus sanguineus’e puukidest, kellele anti
mittesurmav annus 4 mg flumetriini/L, mune, millel oli muutunud välimus (krimpsus, tuhmid ja
kuivad), tõestades steriliseerivat toimet.

Lisaks puugiliikidele, mis on kirjeldatud lõigus 4.2, on tõestatud toime kassidel Ixodes hexagonus’e ja
Euroopas mitteesineva puugiliigi Amblyomma americanum'i vastu nagu ka koertel I. hexagonus’e ja I.
scapularis’e ja Euroopas mitteesinevate puugiliikide Dermacentor variabilis’e ja Austraalia paralüüsi-
puugi I. holocyclus’e vastu.

Preparaadil on peletav (toitumisvastane) toime nimetatud puukide vastu, ennetades peletatavate
parasiitide toitumist verest ja aidates seega kaudselt vähendada siirutatavate haiguste ülekannet.

Üks laboratoorne katse kassidel on näidanud kaudset kaitset Cytauxzoon felis´e ülekandumisele
(siirutajateks Amblyomma americanum puugid) väikesel hulgal loomadel üks kuu pärast ravi,
vähendades seeläbi haiguste riski, mis on uuringute tingimustel nende patogeenide põhjustatud.

Üks laboratoorne katse koertel on näidanud, lisaks patogeenidele, mis on kirjeldatud lõigus 4.2,
kaudset kaitset 28. päeval pärast ravi Babesia canis canis’e (Dermacentor reticulatus puukide poolt)
ülekandumise vastu ja üks laboratoorne katse on näidanud kaudset kaitset Anaplasma
phagocytophilum’i (Ixodes ricinus puukide poolt) ülekandumise vastu 2 kuu jooksul pärast ravi,
vähendades seeläbi haiguste riski, mis on uuringute tingimustel nende patogeenide põhjustatud.

Andmed efektiivsuse uuringutest moskiitode (Phlebotomus perniciosus) vastu näitasid varieeruvat
peletavat (toitumisvastast) toimet moskiitodele vahemikus 65-89% 7-8 kuu jooksul pärast esmast
kaelarihma paigaldamist. Endeemilistes piirkondades läbiviidud kolme kliinilise katse andmed
näitavad moskiitode poolt siirutatava Leishmania infantum’i ülekandumise riski märgatavat
vähenemist ravitud koertel võrreldes ravimata koertega. Sõltuvalt moskiitode poolsest nakkussurvest
ulatus leišmanioosi nakatumise riski vähendav toime 88,3 kuni 100%-ni.

Ravimkaelarihmaga oli võimalik vähendada Sarcoptes scabiei nakkust koeral kuni täieliku
paranemiseni kolme kuu pärast.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Mõlemad toimeained vabanevad ravimkaelarihma polümeermaatriksist loomale madalates
kontsentratsioonides aeglaselt ja pidevalt. Mõlemad toimeained on akaritsiidses/insektitsiidses
kontsentratsioonis kassi või koera karvkattes kogu toimeaja jooksul. Toimeained jaotuvad otsese
kontakti kohalt üle kogu naha pinna. Sihtloomadel tehtud üleannustamise ja seerumi kineetika katsed
on näidanud, et imidaklopriid jõuab süsteemsesse tsirkulatsiooni lühiaegselt ning flumetriin ei ole
enamasti mõõdetav. Mõlema toimeaine suukaudne imendumine ei ole kliinilise efektiivsuse
seisukohalt oluline.

5.3. Keskkonnaomadused
Vt lõik 6.6.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Titaandioksiid (E171)
Must raudoksiid (E172)
Dibutüüladipaat
Propüleenglükooldikaprüülokapraat
Epoksüdeeritud sojaoaõli
Steariinhape
Polüvinüülkloriid

6.2. Sobimatus
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.

6.4. Säilitamise eritingimused
Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Karbis on üks või kaks 38 cm pikkust polüvinüülkloriidi baasil ravimkaelarihma individuaalselt
pakitud PETP/PE kotti.
Kartongpakend sisaldab kaksteist 38 cm pikkust polüvinüülkloriidi baasil ravimkaelarihma
individuaalselt pakitud PETP/PE kotti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Veterinaarravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest võib olla ohtlik kaladele ja teistele
veeorganismidele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER
1677


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24.10.2011
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12.09.2016

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Veebruar 2020

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.