MABRON INJ. 50MG/ML 2ML N5 / 1075687

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine tramadool
Ravimivorm süstelahus
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine Hoida temperatuuril kuni 25 oC. Hoida originaalpakendis. Mitte lasta külmuda ega sügavkülmuda.
Pakendi kogus -
Tootja Medochemie Ltd
ATC N02AX02

Ülevaade

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Mabron, 50 mg/ml süste- või infusioonilahus
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Süstelahuse 1 ml sisaldab 50 mg tramadoolvesinikkloriidi.
INN. Tramadolum
Teadaolevat toimet omav abiaine: 1 ml süstelahust sisaldab 0,7 mg naatriumi.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.
3. RAVIMVORM
Süste- või infusioonilahus.
Merevaigukollasest klaasist ampull sisaldab selget, värvitut, steriilset süste- või infusioonilahust