OXYTO-KEL INJ. 10TÜ 50ML / 1086184

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine oksütotsiin
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Hobune:Poegimise kiirendamine.Emaka taandarengu parandamine.Endometriidi toetav ravi aitamaks emakasisest vedelikku väljutada (toimib vaid vanematel märadel,vanusega >8 aastat).Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral) ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.Veis:Emaka taandarengu parandamine (emaka atoonia korral, pärast emaka väljalangemist, päramistepeetuse korral kui esineb emaka atoonia).Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral esmaspoegijatel) ja piimajääkide väljalüpsistimuleerimine.Lammas ja kits:Emaka taandarengu parandamine.Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.Siga:Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.Piima sõõrdumise stimuleerimine (lisaravi MMA korral).Koer:Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.Emaka taandarengu parandamine. 1
Liigid Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer.
Säilitamine Hoida külmkapis (2°C ...8°C).Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusega, mis on märgitud sildil pärast Kõlblik kuni.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
Pakendi kogus 10RÜ 1ml 50ml 1TK
Tootja KELA N.V.
ATC QH01BB02

Ülevaade

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Oxyto-kel, 10 RÜ/ml süstelahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Oksütotsiini 10 RÜ

Abiaine:
Fenool 5 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Läbipaistev, värvitu kuni helekollane lahus.


4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Hobune:
Poegimise kiirendamine.
Emaka taandarengu parandamine.
Endometriidi toetav ravi aitamaks emakasisest vedelikku väljutada (toimib vaid vanematel märadel,
vanusega >8 aastat).
Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral) ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.

Veis:
Emaka taandarengu parandamine (emaka atoonia korral, pärast emaka väljalangemist, päramiste
peetuse korral kui esineb emaka atoonia).
Piima sõõrdumise (poegimisjärgse hüpogalaktia korral esmaspoegijatel) ja piimajääkide väljalüpsi
stimuleerimine.

Lammas ja kits:
Emaka taandarengu parandamine.
Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine.

Siga:
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.
Piima sõõrdumise stimuleerimine (lisaravi MMA korral).

Koer:
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia.
Emaka taandarengu parandamine.

4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada kui esineb:
- suletud emakakaelaga püometra;
- emakakaela ebapiisav avanemine või avanematus;
- poegimise mehaanilistest häiretest tingitud obstruktsioon, näiteks füüsiline obstruktsioon, loote
ebanormaalne asend, konvulsiivsed kontraktsioonid, risk emaka rebendiks, emakakeerd, suhteliselt
suured looted või sünnitusteede malformatsioonid.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Enne poegimist kasutades tuleb kontrollida emakakaela lõtvuse astet ja loote asendit. Enne
oksütotsiiniga ravi tuleb saavutada emakakaela täielik lõtvus, kas siis loomulikul teel või östrogeenide
manustamisega, samuti tuleb vajadusel korrigeerida loote asendit.
Märadel võib poegimist kiirendada vaid siis, kui ilmnevad poegimise nähud (udara areng + kolostrumi
tilgad, pehmenenud emakakael ja lõtvunud vaagnasidemed, tiinuse pikkus > 320…330 päeva).

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Preparaati ei tohi kasutada ega sellega juhuslikult kokku puutuda rasedad naised, sünnitanud naised ja
imetavad naised. Rasedatel naistel võivad juhusliku enesesüstimise tagajärjel tekkida emaka
kontraktsioonid.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Oksütotsiin põhjustab soovituslikes annustes kasutades harva märkimisväärseid kõrvaltoimeid.
Oksütotsiini manustamine varajases östruses võib vähendada innatsükli pikkust mäletsejalistel ja
sigadel.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Kasutada ainult poegimise puhul ja väikestes annustes piima sõõrutamiseks.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Oksütotsiin võib tugevdada sümpatomimeetikumide hüpertensiivset toimet. Kasutades koos
tsüklopropaananesteesiaga võib esineda hüpotensiooni ja südame arütmiaid.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
Hobune:
Poegimise kiirendamine, emaka taandarengu stimuleerimine, endometriidi toetusravi:
i.m.: 50 RÜ oksütotsiini ehk 5 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
i.v.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)

Poegimise kiirendamine: poegimine toimub tavaliselt 15…90 minuti jooksul.

Emakasisese vedeliku eemaldamiseks (endometriidi korral)
20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati looma (500 kg) kohta manustada intravenoosselt vastavuses
östrusega, paaritusega või seemendusega (enne oodatavat ovulatsiooni).
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset manustamist ja minimaalselt
1 tund pärast intramuskulaarset manustamist.

Piima sõõrdumise stimuleerimine (poegimisjärgne piimatus) ja piimajääkide väljalüpsiks.
i.m.: 20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
i.v.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)

Veis:
Emaka taandarengu stimuleerimine
i.m: 30…60 RÜ oksütotsiini ehk 3…6 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
Kuna emaka reaktsioon langeb kiiresti pärast poegimist, tuleks süstimine läbi viia 24 tunni jooksul
pärast poegimist.
Manustamist võib korrata minimaalselt 1 tund pärast i.m. manustamist.

Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine
i.m.: 20 RÜ oksütotsiini ehk 2 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
i.v.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (500 kg kehamassi kohta)
Piimajääkide eemaldamiseks tuleb preparaati manustada kohe pärast lüpsmist. Piimajäägid lüpsta
välja 2…3 minutit pärast intramuskulaarset manustamist.

Lammas ja kits:
Emaka taandarengu stimuleerimine
i.m.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (50 kg kehamassi kohta)
Kuna emaka reaktsioon langeb kiiresti pärast poegimist, tuleb süstimine läbi viia 24 tunni jooksul
pärast poegimist.
Manustamist võib korrata minimaalselt 1 tund pärast i.m. manustamist.

Piima sõõrdumise ja piimajääkide väljalüpsi stimuleerimine
i.m.: 10 RÜ oksütotsiini ehk 1 ml preparaati loomale (50 kg kehamassi kohta)

Siga:
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia
i.m.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)
i.v.: 5 RÜ oksütotsiini ehk 0,5 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset manustamist ning
minimaalselt 1 tund pärast intramuskulaarset manustamist.

Piima sõõrdumise stimuleerimine (toetav ravi MMA korral)
i.m.: 10…20 RÜ oksütotsiini ehk 1…2 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)
i.v.: 5 RÜ oksütotsiini ehk 0,5 ml preparaati loomale (200 kg kehamassi kohta)

Koer:
Primaarne ja sekundaarne emaka hüpotoonia, emaka taandarengu stimuleerimine
Koer: i.m., s.c.: 2,5…15 RÜ oksütotsiini ehk 0,25…1,5 ml preparaati loomale (0,5…1 RÜ
oksütotsiini kg kehamassi kohta).
Aeglase intravenoosse manustamise korral on annus 1/3 kuni 1/2 ülaltoodud annusest.
Manustamist võib korrata minimaalselt 30 minutit pärast intravenoosset süstimist ja minimaalselt 1
tund pärast i.m. või s.c. manustamist.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Liiga suured annused või liiga sage manustamine poegimisel võib põhjustada pikenenud spastilisi
emaka kontraktsioone, mille tagajärjel võib tekkida rahutu poegimine ning rohkem ebamugavust
emaloomale, poegimisprotsessi hilinemine, düstookia tekke võimaluse sagenemine ja suurenenud oht
emaloomale (näiteks emakarebend) ning lootele.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
Hobune, veis, siga, lammas, kits: 0 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: hüpofüüsi tagasagara hormoonid, oksütotsiin ja selle analoogid
ATCvet kood: QH01BB02

5.1. Farmakodünaamilised omadused
Oxyto-kel on vesilahus, mis sisaldab sünteetilist oksütotsiini (10 RÜ/ml), mis otseselt stimuleerib
emaka silelihaskude ja piimanääret. Selle stimuleerimise mehhanism toob kaasa oksütotsiini
retseptorite vahendamise ning kontraktsioonide algatamise kaltsiumiioonide sissevooluga
silelihasrakkudesse. Oksütotsiini retseptorid arenevad suurenenud östrogeeni ning vähenenud
progesterooni taseme mõjul. Oksütotsiin stimuleerib nii emaka kontraktsioonide sagedust kui
tugevust, maksimaalselt poegimise ajal ning järk-järgult vähenedes puerperaalfaasis. Emaka
reaktsioon oksütotsiinile on suurem östruse, kui diöstruse ja anöstruse ajal. Emaka töö intensiivsus,
puhkemine ja kestus ei sõltu ainult emaslooma innatsükli faasist, vaid ka annusest ja
manustamisviisist.
Oksütotsiin stimuleerib piimanäärme alveoolide müoepiteelrakke ja väikeseid piimajuhasid,
stimuleerides nii piima sõõrutamist suurtes piimajuhades, suurendades väljalüpsi väljutatavate
piimajääkide arvel. Toime suurusjärk ja algus sõltub annusest ja manustamisviisist.

5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast lihasesisest või nahaalust manustamist imendub oksütotsiin kiiresti (toime mõne minuti
jooksul). See ringleb veres peamiselt vaba vormina, osaliselt kergelt seondunud kandeproteiinidega.
See jaguneb laialdaselt mitmesugustes kudedes, on teatud afiinsusega neerudele, maksale,
hüpofüüsile, emakale ja piimanäärmele. Pärast suurt tõusu süstimise järgselt langeb oksütotsiini tase
veres kiiresti ning oksütotsiin laguneb erinevates kudedes väiksemateks peptiidideks ja
aminohapeteks. Jälgitav on bifaasiline elimineerumine verest vastavalt loomaliigile poolväärtusajaga
umbes 0,5 kuni 4 minutit (jaotumise faas), millele järgneb aeglasem elimineerumisprotsess
poolväärtusajaga 22 kuni 30 minutit. Osa süstitud oksütotsiinist väljutatakse uriiniga mõne tunni
jooksul pärast manustamist, osaliselt muutumatul kujul, osaliselt inaktiivsete metaboliitidena.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Fenool
Sidrunhappe monohüdraat (E330)
Naatriumkloriid
Süstevesi

6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C ...8°C).
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pruunid II tüüpi klaasviaalid, suletud bromobutüülkummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 30 ml, 50 ml või 100 ml, 1 tk pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
KELA N.V.
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1065

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16.08.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Oktoober 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.