PERMAMMAS 1000ML

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele

Ülevaade

 

PERMAMMAS
Emulsioon
 
KOOSTIS
1 g emulsiooni sisaldab:
            metüülsalitsülaati          2.5 mg
            kamprit                           10.0 mg
            mentooli                           2.5 mg
            gauiakooli                        5.0 mg
Lisaks sisaldab: Cochineal Red (E151), kinoliinkollane (E104), Tefose 2000, steaarhape, parafiin, Carbopol 974 P, naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi.
 
LOOMALIIGID
Veis, lammas, kits
 
KASUTAMINE
Permammas on ette nähtud manustamiseks nahale ja udarale. Kasutada kuni kaks korda päevas nahka ja udarat masseerides. Peale lüpsi ja udara puhastamist manustada 25...50 ml. 
 
KEELUAJAD
Piimale ja lihale 0 päeva.
 
MITTE KASUTADA
Mitte manustada lahtistele haavadele ja limaskestadele.
 
KASUTAMINE TIINUSE JA LAKTATSIOONIPERIOODIL
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
PAKEND
1000 ml ( 970 g)
 
SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 
TOOTJA                                                                                                        TOOTJA ESINDAJA
Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.                                                                      OÜ Zoovetvaru
ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14                                                              Uusaru 5
66-400 Gorzów Wlkp.                                                                                  Saue 76505
Poola                                                                                                              Klienditugi: 800 9000