PREDNISOLON RICHTER TBL 5MG N100 / 1065776

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine prednisoloon
Ravimivorm tablett
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Pakendi kogus 5mg 100TK
Tootja Gedeon Richter Plc.
ATC H02AB06

Ülevaade

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
PREDNISOLON-RICHTER, 5 mg tabletid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga tablett sisaldab 5,0 mg prednisolooni.
INN. Prednisolonum

Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 102,85 mg laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM
Tablett.
Valge või peaaegu valge lõhnatu kaldus servadega tablett on ligikaudu 8 mm diameetriga ja ühel küljel on
märgistus „P“.