TRAMADOL LANNACHER TBL 50MG N20 / 1032679

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine tramadool
Ravimivorm õhukese polümeerikattega tablett
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.
Pakendi kogus -
Tootja G.L. Pharma GmbH
ATC N02AX02

Ülevaade
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tramadol Lannacher, 50 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid
Tramadol Lannacher 100 mg/2 ml süstelahus
Tramadol Lannacher, 100 mg/ml suukaudsed tilgad


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 õhukese polümeerikilega kaetud tablett sisaldab 50 mg tramadoolvesinikkloriidi.
1 ml süstelahust sisaldab 50 mg tramadoolvesinikkloriidi (100 mg/2 ml ampullis).
1 ml (30 tilka) suukaudset lahust sisaldab 100 mg tramadoolvesinikkloriidi.

INN. Tramadolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tabletid
Valged, ümarad, kaksikkumerad polümeerikattega tabletid, millel ei ole poolitusjoont.

Süstelahus
Selge värvitu lahus, mis ei sisalda hõljuvaid osakesi.

Suukaudsed tilgad, lahus
Peaaegu värvitu või kergelt pruunikas lahus, mis ei sisalda hõljuvaid osakesi.