VITAMIN K1 INJ. 10MG/ML 50ML N1 / 1612189 (ET)

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine fütomenadioon
Ravimivorm süstelahus
Näidustus Verejooksude tõkestamine.
Liigid Hobune, veis, koer,kass.
Säilitamine Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Säilitamistingimusi vaata pakendilt.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale -vaata pakendilt.
Pakendi kogus 10mg 1ml 50ml 1TK
Tootja Bimeda Chemicals Export
ATC QB02BA01

Ülevaade

Ravimiameti poolt erialaorganisatsioonide taotluste alusel sisseveoks ja kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid veterinaarseks kasutamiseks nähtavad:

https://www.ravimiamet.ee/ravimiameti-poolt-erialaorganisatsioonide-taotluste-alusel-sisseveoks-ja-kasutamiseks-lubatud