VITAMIN K1 LABORATORIE TVM TBL N14 / 1803260 (ET)

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine fütomenadioon
Ravimivorm õhukese polümeerikattega tablett
Näidustus Antikoagulandimürgistuse suukaudne ravi pärast parenteraalset ravi
Liigid Koer
Säilitamine Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.Säilitamistingimusi vaata pakendilt.Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbiljablistril.Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale -vaata pakendilt.
Pakendi kogus 50mg 14TK
Tootja Laboratoire TVM
ATC QB02BA01

Ülevaade

Ravimiameti poolt erialaorganisatsioonide taotluste alusel sisseveoks ja kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid veterinaarseks kasutamiseks nähtavad:

https://www.ravimiamet.ee/ravimiameti-poolt-erialaorganisatsioonide-taotluste-alusel-sisseveoks-ja-kasutamiseks-lubatud