Tutvustus

Meie peamisteks klientideks Eestis on suur- ja väikeloomaarstid, apteegid, loomakliinikud ning põllumajandusettevõtted.

Zoovetvaru eelkäijaks võib pidada 1948.a tegevust alustanud veterinaar-zootehnilist varustuskontorit „Zoovetvaru” (tõlkes). 1990ndatel toimunud muutustes kujunes ümber ka veterinaarravimite turg ning 1998.a registreeriti Zoovetvaru äriühinguna.

Meie koostööpartneriteks rahvusvahelisel tasandil on maailma juhtivamad veterinaarravimite, -toodete ja loomatoitude tootjad, kelle valikul ei lähtu me üksnes sellest, et nende tooted oleksid kõrgekvaliteedilised vastates nii Euroopa Liidus kehtivatele rangetele standarditele ja hea tootmise tavale, vaid ka tootjate põhiväärtustest, mille keskmes on looma heaolu, terved ja õnnelikud loomad ning inimesed, sotsiaalne vastutus, loodussõbralik ja puhas keskkond ning innovaatiline teadusareng. Regionaalsel Baltikumi tasandil, s.o Lätis ja Leedus, on meie koostööpartneriteks vastavates riikides tegutsevad juhtivad veterinaarravimite ning –toodete hulgimüüjad.

Meie ühtse ja abivalmis meeskonna liikmed on samuti loomaomanikud, kes ilmselgelt tahavad ka oma lemmikule parimat – see on midagi, mis meid teistest eristab ning mis on meie edu saladus.

Visioon

Terved ja õnnelikud loomad ning inimesed ja puhas elukeskkond. Me peame aru saama, et loomad, inimesed ja meie elukeskkond on lahutamatult seotud kui üks tervik – kaitstes loomade tervist ja meie elukeskkonda, kaitseme me ka omaenda tervist ja tulevikku.

Võta meiega ühendust

Missioon

Koostöös loomaarstide ja teiste professionaalide, teadusasutuste ning maailma juhtivate veterinaarravimite ja –toodete tootjatega valime välja ja arendame parimad tooted, töövahendeid ja ravivõtted ning vastavalt turustame ja juurutame neid Eestis. Seeläbi me mitte ei panusta veterinaarteenuse ja loomakasvatuse arengusse üksnes läbi laia tootenomenklatuuri, vaid suurendame nii loomade ja inimeste heaolu kui ka üleüldist elukvaliteeti.

Toodete kasutamise ning erinevate uuenduslike ja efektiivsete ravivõtete tutvustamiseks korraldame mh veterinaararstidele koolitusi ning toetame erinevaid seminare, konverentse ning muid enesetäiendamise viise. Praktikas kerkinud küsimustes nõustavad kõiki isikuid täiendavalt ka meie enda majasisesed professionaalid ning ühtlasi teeme olulisemad infoallikad ja tootematerjalid oleksid kättesaadavaks eesti keeles kõigile. Seeläbi me üksnes ei tee endast olenevat, et muuta veterinaarteenuse ja loomakasvatuse standardit veelgi enam kvaliteetsemaks, vaid edendame ka üldsuse teadlikkust loomapidamisest. Seejuures erilist hoolt pöörame ka loomaarstide abistamisele lemmikloomaomanike teadmiste suurendamisel, sest meie hinnangul pakub kooselu lemmikuga mõõtmatut kasu nii nende kui ka meie tervisele ja heaolule.

Missiooni täitmisel teeme endast oleneva, et olla nii veterinaararstidele, farmidele, loomakasvatajatele, kliinikutele, apteekidele, avalikule sektorile kui ka lemmikloomapidajatele püsivaks ja usaldusväärseks partneriks.

10m

Käive

1998

Asutatud

1400

Toodet

18

Töötajat

Meist-Hero_01a.jpg

Meeskond

Indrek Kuklane

Juhataja

Andrus Oruste

Müügikonsultant

Aili Sarv

Müügikonsultant

Helen Mahla

Müügikonsultant

Andres Kägu

Müügikonsultant

Katrin Juurak

Müügikonsultant

Kady Kundla

Müügikonsultant

Liilia Tõns

Ravimite registreerija

Krista Metsavaht

Pearaamatupidaja

Merle Voltre

Laohaldur

Galina Mänd

Laohaldur

Vastutus

 

Arvates asutamisest oleme sihikindla, innovaatilise ning visioonist kantud töö tulemusena kasvanud Eestis veterinaarravimite turu liidriks. Seejuures on meie kasv keskendunud personaalsele ja kõrgetasemelisele klienditeenindusele, toodete kõrgele kvaliteedile, toote- ja müügiarendusele ning keskkonnasõbralikkusele.

Sotsiaalne
Osaleme veterinaarvaldkonnas mitme erialaorganisatsiooni töös ning teeme tihedat koostööd riigisektoriga, et edendada valdkonnas parimaid põhimõtteid ja arengusuundi. Teeme koostööd ka varjupaikadega nendes elavate loomade toetamiseks.

Majanduslik

Edendame innovatiivseid ravimeid ja ravivõtteid, et vähendada farmiloomade haiguste riski, ennetada haigusi ning suurendada farmide produktsiooni efektiivsust.

Keskkonnaalane

Optimeerime iseenda töö võimalikult keskkonnasäästlikuks, sh kulutades vähem paberit, viies töö võimalikult suures mahus elektrooniliseks ning jälgides ressursikasutust. Edendame tehnoloogiaid, mis vähendavad veterinaarias kasutatavate ravimite mõju inimestele ning elukeskkonnale.