GLUCOSE B.BRAUN 5% INF.SOL. 1000ML N10 / 1078893

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine süsivesikud
Ravimivorm infusioonilahus
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Säilitustingimusi pärast ravimi lisanditega segamist vt lõik 6.3.
Pakendi kogus 5% 1000ml 10TK
Tootja B. Braun Melsungen AG
ATC B05BA03

Ülevaade

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Glucose B. Braun 5%, infusioonilahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1000 ml infusioonilahust sisaldab:

Glükoosmonohüdraat 55,0 g
(glükoosi ekvivalent) 50,0g)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM
Infusioonilahus
Selge, värvitu või peaaegu värvitu vesilahus
Kalorsus: 837 kJ/l ≙ 200 kcal/l
Teoreetiline osmolaarsus: 278 mOsm/l
Happesus (tiitrimine pH-ni 7,4) < 0,5 mmol/l
pH: 3,5...5,5