SOD.CHLORIDE B.BRAUN 0,9% INF.SOL. 10ML N20/ 1033052

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine naatriumkloriid
Ravimivorm süstelahus
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.
Pakendi kogus 0,9% 1ml 10ml 20TK
Tootja B. Braun Melsungen AG
ATC V07AB80

Ülevaade1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Sodium Chloride B Braun 0,9% süstelahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml lahust sisaldab
naatriumkloriidi 9 mg

Elektrolüütide kontsentratsioon:
naatrium 154 mmol/l
kloriid 154 mmol/l

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM
Süstelahus
Selge värvitu vesilahus.

Teoreetiline osmolaarsus 308 mOsm/l
Happesus (tiitrimine pH 7,4-ni) < 0,3 mmol/l
pH 4,5...7,0