SOD.CHLORIDE B.BRAUN 0,9% INF.SOL. 500ML N10/ 1233942

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine naatriumkloriid
Ravimivorm infusioonilahus
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine See ravimprepraat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.
Pakendi kogus 0,9% 500ml 10TK
Tootja B. Braun Melsungen AG
ATC B05XA03

Ülevaade

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Sodium Chloride B. Braun 0,9 %, infusioonilahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1000 ml lahust sisaldab
Naatriumkloriidi 9,0 g

Elektrolüütide kontsentratsioonid:
Naatrium 154 mmol/l
Kloriid 154 mmol/l

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM
Infusioonilahus
Selge, värvitu vesilahus

Teoreetiline osmolaarsus: 308 mosm/l,
Happesus (tiitrimine kuni pH 7,4) <0,3 mmol/l,
pH 4,5...7,0.