STEROFUNDIN ISO INF.SOL 250ML N10 / 1585470

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine elektrolüüdid
Ravimivorm infusioonilahus
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine -
Pakendi kogus 250ml 10TK
Tootja B. Braun Melsungen AG
ATC B05BB01

Ülevaade

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Sterofundin ISO, infusioonilahus


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1000 ml Sterofundin ISO infusioonilahust sisaldab järgmist:

Naatriumkloriid 6,8 g
Kaaliumkloriid 0,3 g
Magneesiumkloriidheksahüdraat 0,2 g
Kaltsiumkloriiddihüdraat 0,37 g
Naatriumatsetaattrihüdraat 3,27 g
Õunhappe L-isomeer 0,67 g

Elektrolüütide mmol/l
kontsentratsioonid:
Naatrium 145,0
Kaalium 4,0
Magneesium 1,0
Kaltsium 2,5
Kloriid 127,0
Atsetaat 24,0
Malaat 5,0

Teadaolevat toimet omav abiaine
1000 ml Sterofundin ISO lahust sisaldab 0,2 g naatriumhüdroksiidi (0,115 g naatriumi).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Infusioonilahus.
Läbipaistev värvitu vesilahus ilma nähtavate osakesteta.

pH: 5,1…5,9
Teoreetiline osmolaarsus: 309 mosm/l.
 

märts 2018