GLUCOSE B.BRAUN 10% INF.SOL. 1000ML N10 / 1066823

Toote hind on nähtav vaid sisselogitud loomaarstidele
Aktiivne toimeaine süsivesikud
Ravimivorm infusioonilahus
Näidustus -
Liigid -
Säilitamine See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Säilitustingimusi pärast ravimi lisanditega segamist vt lõik 6.3.
Pakendi kogus 10% 1000ml 10TK
Tootja B. Braun Melsungen AG
ATC B05BA03

Ülevaade

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Glucose B. Braun 10%, infusioonilahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1000 ml infusioonilahust sisaldab:

Glükoosmonohüdraat 110,0 g
(vastab glükoosile 100,0 g)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM
Infusioonilahus
Selge, värvitu või peaaegu värvitu vesilahus

Kalorsus: 1675 kJ/l ≙ 400 kcal/l
Teoreetiline osmolaarsus: 555 mOsm/l
Happesus (tiitrimine pH-ni 7,4) < 0,5 mmol/l
pH 3,5...5,5